Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-26

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Inhuurreden
Met ingang van 1 januari 2023 is het college verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarstukken 2023. De accountant controleert vervolgens deze rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid.

Gezien de eisen die aan de organisatie gesteld worden in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording en de vereiste organisatieontwikkeling die dit met zich meebrengt is extra deskundige inzet benodigd. Daarom is extra personele inzet nodig voor een periode van 12 maanden.

De doorontwikkeling van de VIC om te kunnen voldoen aan het kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring. Aan dit proces kunnen de medewerkers van VIC onvoldoende aandacht geven omdat zij ook het reguliere werk op basis van het Verbijzonderd interne controle plan moeten uitvoeren. Daarnaast lopen zij op dit moment de lacunes vanuit de 1e en 2e lijn dicht om zo zorg te dragen dat er toch voldaan wordt aan alle vereisten vanuit de accountant zodat de gemeente een goedkeurende verklaring verkrijg

Het vormgeven aan de wettelijke verplichting tot het jaarlijks afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording vraagt extra werkzaamheden van het team VIC. De VIC moet verder doorontwikkeld worden om aan de vereisten te kunnen voldoen. Daarnaast moeten reguliere werkzaamheden doorlopen op basis van het Verbijzonder Interne controle plan. Hierdoor is te weinig tijd om de benodigde doorontwikkelingen te doen. Extra personele inzet op deze doorontwikkeling is nu noodzakelijk.

Opdracht
Zorgdragen dat gemeente Houten een rechtmatigheidsverantwoording voor 2023 kan afgeven die voldoet aan de wettelijke vereisten voor boekjaar 2023

Je werkzaamheden:

 • Projectleider van het project rechtmatigheidsverklaring
 • Aanpassen van verordeningen voor wetswijzging vanaf 1/1/2023
 • Normenkader vertalen naar toetsingskader, naar werkprogramma’s en checklisten
 • Uitvoeren per kwartaal van de rechtmatigheidscontroles en hierover rapporteren naar bestuur
 • Door ontwikkelen van systeemgerichte controles naar procesgerichte controles binnen de gemeente
 • Het beleggen van de 1e en 2e lijncontroles zodat eerder in het proces correcties (indien benodigd) kunnen worden aangebracht.
 • Als meewerkend projectleider / senior adviseur AO/IC ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de AO/IC binnen de gemeente Houten, borging van de administratieve organisatie én voer je samen met een medewerker het jaarlijkse interne controle programma uit.
 • Je weet op een verfrissende manier de organisatie in beweging te brengen en je bent de business partner van de Concerncontroller.
 • Je weet de toegevoegde waarde van AO/IC uit te leggen en brengt dit op een aantrekkelijke en duidelijke manier richting lijnmanagement.
 • Je hebt een kritische en objectieve blik en je hebt te maken met verschillende stakeholders. Intern maar ook buiten de organisatie zoals de audit- en rekeningcommissie, accountant en de belastingdienst.
 • Je gaat pro-actief de organisatie in
 • Je draagt zorg voor de ‘Rechtmatigheidsverantwoording van het college vanaf het boekjaar 2023’ en de bijbehorende controles .
 • Je draagt zorg voor de doorontwikkeling van het (fraude)risicomanagement en werkt hierbij nauw samen met de controllers.
 • Verbetering staat centraal bij de senior adviseur AO/IC en je stelt oude werkwijzen of processen op een tactische manier ter discussie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaren als trekker voor de  AO/IC binnen een gemeentelijke instelling;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het trekken van het proces van verrichten van verbijzonderde interne controles.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als meewerkend projectleider / senior adviseur  AO/IC bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het verrichten van verbijzonderde interne controles (30 punten);
6. Medewerker is afkomstig van een accountantskantoor en ervaring in controles van gemeenten en heeft mogelijk achtervang vanuit het kantoor bij uitval (20 punten)
7. Maximum uurtarief van €125,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt een HBO/ universitair werk- en denkniveau op het gebied van accountancy;
 • Projectleiding
 • Omgevingsbewust
 • Accuratesse
 • Communicatief (mondeling en schriftelijk)
 • Verbindend
 • Ondernemend
 • Voortgangscontrole/ Verbijzonderde interne controles
 • Je kunt goed zelfstandig werken maar ook in teamverband;
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en beschikt over inlevingsvermogen ten opzichte van bestuur, directie en alle teams binnen de ambtelijke organisatie;
 • Je bent omgevingsbewust, flexibel en beweegt je makkelijk binnen de organisatie;

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Maximum uurtarief van €125,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Hybride werken in mogelijk.

Planning
De gesprekken zijn gepland op  vrijdag 3 februari 2023 vanaf 12.00 uur . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 2 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De kandidaat dient over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken en het origineel te kunnen tonen, maximaal 6 maanden oud.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 24 januari 2023, 09:00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 25 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 27 januari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.