Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-07-02

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
In januari 2021 zijn we gaan samenwerken met een bedrijfspsycholoog. Wij zagen op dat moment veel medewerkers die het lastig hadden met de lock down en andere aspecten die corona en de maatregelen met zich meebrachten. Teamleiders zijn hierover in gesprek met hun medewerkers en hebben (in de coronacrisis en daarbuiten) extra aandacht als het thuis of op het werk knelt.

Voor een extra steuntje in de rug kunnen medewerkers gebruik maken van (gemiddeld 2) gesprekken met een mental coach. Deze staat voor medewerkers klaar als zij worstelen met de balans tussen werk en privé, als zij spanning ervaren of gewoon een luisterend oor nodig hebben. De mental coach helpt hen op weg als het even knelt. Coaching gaat daarin een stuk verder de begeleiding van de leidinggevende of een collega van P&O. Doel is in 1 of meerdere gesprekken structuur te krijgen, zodat de medewerker weer controle krijgt over zijn/haar situatie.

De gesprekken boden veel medewerkers steun en voorkwamen uitval op het werk en thuis. In de afgelopen anderhalf jaar waarin de problematiek van corona veel meer naar de achtergrond verdween, wisten medewerkers de mental coach nog steeds te vinden. Vaak ging het dan om emotionele disbalans, persoonlijk energiemanagement of persoonlijke ontwikkeling.

Vanaf 1 januari 2024 gaan wij met een nieuwe partner voor arbodienstverlening werken en is mental coaching een onderdeel van de integrale dienstverlening van deze partner. Dat gaat bovendien in samenhang met de andere instrumenten op gebied van vitaliteit en gezondheid en met een belangrijke rol voor de teamleider als gesprekspartner van de medewerker.

In de tussentijd willen wij medewerkers in elk geval tot 1 januari 2024 de mogelijkheid blijven geven om, via hun teamleider, gebruik te kunnen laten maken van gesprekken met een mental coach.

Als mental coach geef je medewerkers ondersteuning als er onbalans ontstaan is of dreigt in werk of privé. Dat kan zijn bij stress-gerelateerde klachten, maar ook preventief. Je bent gericht op herstel van de mentale gezondheid, maar gaat geen langdurige begeleidingstrajecten aan.

Insteek is 1, 2 of 3 gesprekken waarbij de medewerker met jouw hulp voldoende structuur krijgt om weer controle te krijgen over zijn/haar situatie. Deze gesprekken voer je afhankelijk van vraagstelling, agenda’s en voorkeur van gesprekpartner online of op ons gemeentehuis.

Medewerkers worden doorverwezen door hun teamleider, vaak geadviseerd door de verzuimregisseur of HR Business Partner. Het aantal gesprekken en dus de besteding in uren is variabel. Wij bieden hierin geen minimumaantal uren. Afgelopen maanden is gemiddeld 25 uur per maand afgenomen.

Gesprekken zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk. Periodiek adviseer je opdrachtgever over trends en organisatiebrede aandachtspunten.

Daarnaast word je incidenteel gevraagd om medewerkers bij te staan in groepsgesprekken of individuele gesprekken na bijvoorbeeld heftige casuïstiek, pittige gesprekken, confrontaties op bewonersavonden en crisismanagement. Met deze opvang waar jij als mental coach een belangrijke rol hebt, voorkomen we uitval van collega’s.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van psychologie;
2. Registratie bij het NIP (registratienummer in het cv);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als bedrijfspsycholoog / mental coach;
4. Uurtarief maximaal € 130,- excl. BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
5. Kandidaat is beschikbaar per 15 juli 2023;
6. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met coaching van medewerkers uit diverse doelgroepen (geef hiervan een duidelijk voorbeeld van aan in het cv) (30 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie (10 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
10. Minimaal 2 voorbeelden van het adviseren aan werkgever over organisatie brede thema’s op basis van gesprekken met medewerkers en leidinggevenden (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch
 • Reflecteren, nadenken en teruggeven
 • Coachen
 • Toegankelijk
 • Klantgerichtheid
 • Luisteren
 • Motiveren
 • Praktisch en uitvoerbaar kunnen adviseren
 • Resultaatgericht
 • Integer
 • Verbindend en communicatief vaardig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Uurtarief maximaal € 130,- excl. BTW / inclusief reiskosten woon-werk en eventuele parkeerkosten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: een aantal uur per week, flexibel in te vullen.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 7 juli 2023 van 12.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 6 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 30 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 30 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 3 juli 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

1 tot 8 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 januari 2024, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.