Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-27

Organisatie ZonMw
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Wij werken op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk aan een zo goed mogelijke gezondheid van mensen in Nederland. We stimuleren en financieren onderzoek, ontwikkeling en implementatie. De hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zie ook onze site www.zonmw.nl. We zijn centraal gelegen in Den Haag, werken in een modern kantoorgebouw en zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Opdracht
Specifiek ben je bezig met en verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen en uitvoeren van de (business & technische) migratiestrategie en planning, samen met business stakeholders, klanten, onze IT leveranciers en de IT organisatie;
 • In samenwerking met de business analisten in kaart brengen en plannen van data die gemigreerd moet worden inclusief een methode om deze te migreren;
 • Definitie en bouw van reconciliatiemethoden ter controle tijdens migratie (bewijs succesvolle migratie / geen dataverlies);
 • Naast voorgaande datamigratie gebieden definieer je ook de klantspecifieke stappen die benodigd zijn om migratie voor te bereiden en uit te voeren met de klantgroepen;
 • Het besluitbaar maken van deze migratieplannen op stuurgroep niveau, waarbij scenario’s en risico profielen duidelijk geschetst worden;
 • Gedurende het proces anticipeer je op mogelijke issues en vertragingen, evalueer je mogelijke compromissen die gemaakt moeten worden. Hierbij houd je rekening met impact op complexiteit, kosten, urgentie, risico en business waarde.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;
2. Een aantoonbare certificering Prince2 Foundation;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als migratie specialist / implementatie specialist;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als technisch projectleider.

Gunningscriteria
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als technische projectleider (30 punten);
6. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in uitvoering data migraties (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in soortgelijke organisatie als ZonMw (20 punten);
8. Aantoonbaar certificering Scrum (10 punten).

Competenties:

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Oplossingsgerichtheid;
 • Praktisch organiserend vermogen;
 • Analytisch;
 • Daadkrachtig.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaande criteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek vindt online plaats en wordt gevoerd met een vertegenwoordiger van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg bepaald.

Planning
De gesprekken bij de ZonMw worden dinsdag 2 januari 2024 gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op vrijdag 29 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 27 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 27 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 28 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-36 uur, 3 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.