Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-03

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

 In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied.

132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Binnen Alphen aan den Rijn zijn we volop bezig met de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit en de overgang naar een circulaire economie. Op 24 november 2022 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) ondertekend om sociaal en duurzaam opdrachtgeverschap te verankeren in de organisatie. Door doelbewust de inkoopkracht in te zetten kan de gemeente bijdragen aan oplossingen voor dringende maatschappelijke uitdagingen. Als deelnemer aan het Manifest stellen we een MVOI-actieplan op waarbij we per maatschappelijk doel een ambitieniveau bepalen.  

Wij zijn op zoek naar een MVOI-adviseur voor het team Duurzaamheid en Economie. Jouw rol is om samen met betrokken medewerkers in de organisatie een actieplan MVOI op te stellen en deze bestuurlijk vast te laten stellen. Je draagt vervolgens zorg voor de uitvoering van dit plan. Inkoop vindt decentraal in de organisatie vanuit alle teams plaats. Jouw rol is ook om hen te adviseren en ondersteunen hoe dit maatschappelijk verantwoord te doen.

Ook draag je zorg voor de communicatie die intern nodig is om het MVOI actieplan in de organisatie in te bedden. Jij doorgrondt complexe materie snel en weet deze goed te vertalen naar opdrachtgevende en inkoopactiviteiten. Het is een pré als je kennis over en ervaring met MVOI binnen een gemeentelijke organisatie hebt. 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Proactieve procesbegeleiding om te komen tot een MVOI-actieplan voor de gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Opstellen van een MVOI-actieplan in samenwerking met de verschillende afdelingen in de organisatie, zoals inkoop, bedrijfsvoering en facilitair, vastgoed en openbare ruimte.
 • Opstellen en aansturen van een implementatieplan om dit actieplan intern uit te rollen in de organisatie.
 • Ondersteuning bij het aanbieden van het MVOI-actieplan aan College en Raad
 • Advisering van teams en collega’s in maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis met het opstellen van een MVOI actieplan;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de ontwikkeling van inkoop- en/of duurzaamheidsbeleid (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als adviseur duurzaamheid in combinatie met specifieke kennis en ervaring over inkoopprocessen bij een overheidsinstelling (30 punten);
5. Afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting duurzaamheid en/of economie;(20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met integraal en projectmatig werken binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Uurtarief maximaal € 100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender); 30 punten

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Proactief
 • Vakkundig
 • Overtuigend
 • Oplossings- en resultaatgericht
 • Omgevingsbewust
 • Enthousiasmerend
 • Samenwerkend

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 7 december 2023 van 09:00 tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 29 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 30 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 4 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 28 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.