Job Location
Noord-Brabant
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-20

Organisatie
Brabant C is een investeringsfonds voor cultuur. Wij maken kunst en cultuur van (inter)nationaal topniveau mogelijk met maatschappelijke impact. Dit doen we door het scouten en financieren van kunst en cultuurprojecten en het samenbrengen van partijen rondom een gezamenlijk vraagstuk of ambitie. Hierbij verbinden we overheden/bedrijven en/of maatschappelijke organisaties aan ons artistieke- en culturele netwerk. Brabant C is in 2015 opgericht op initiatief van de provincie Noord-Brabant om het cultuursysteem van Brabant te versterken en het aanbod op (inter)nationaal topniveau te vergroten. Sinds onze start zijn we continue in ontwikkeling. We zijn gestart als subsidieverstrekker waar al snel het verstrekken van leningen bij kwam waardoor we een revolverend fonds zijn geworden. Hier hebben we in 2022 de door onszelf geïnitieerde regeling Matching Impactprojecten aan toegevoegd waarin wij private bijdragen matchen.

In algemene zin: een persoon met een stevige persoonlijkheid, communicatie als basis/ in het DNA, maar ook liefde voor kunst en cultuur. De gedrevenheid om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen binnen deze sector. Gewend om te werken in een klein dynamisch team waar een verantwoordelijkheid en initiatief nemen vanzelfsprekend is: zelf zien wat nodig is en dan proactief oppakken.

Taken

  • Coördineren en uitvoeren van de communicatieactiviteiten van Brabant C waaronder: website beheer, social media beheer, nieuwsbrieven, persberichten en perscontacten, huisstijl, fanzines.
  • Opdrachtnemer is contactpersoon intern en extern voor communicatie.
  • Organiseren van evenementen voor Brabant C en haar partners, zoals: partner event, partnerlunches, algemene adviescommissiebijeenkomsten en kennis sessies. Bijdragen aan events en activiteiten van derden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van communicatie;
2. Aantoonbare werkervaring met projectmanagement/organiseren van evenementen en bijeenkomsten binnen een (semi) overheidsorganisatie;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 voor minimaal 20 uur per week;
4. Een maximaal uurtarief van €62,50 exclusief btw inclusief fee Flextender een reiskosten woon en werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met dienstgerichte marketing/communicatie in de culturele sector of (semi)overheid (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren van Netwerk events (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met werken in CMS systeem WordPress en social media Platformen (20 punten);
8. Kennis van de Brabantse culturele sector en de wijze waarop deze wordt gefinancierd door de provinciale overheid (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Een slim persoon die de complexiteit van de organisatie aankan en tegelijkertijd uitvoerend sterk is met een flinke dosis creativiteit, hands on. Iemand die nieuwe wegen in durft te slaan. Een nieuwsgierige en sociale collega.
  • Netwerker, kwaliteitsgericht, goed kunnen plannen en teamplayer.
  • Sterk NL in woord en geschrift, nauwkeurige werker, creatief en bekend met contentmanagement.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur uur, HBO, Noord-Brabant, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 december 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.