Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-16

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Als actieve kerncoalitie kansrijke start willen we stappen zetten van ideeën naar de praktijk. Dit gaat niet vanzelf maar vraagt om aanjagen, verbinden en organiseren. Hiervoor zoeken we een Projectleider & netwerkcoördinator Kansrijke Start.

Je zorgt ervoor dat de ambities van het project Kansrijke Start Zeist tot uitvoering worden gebracht. Dit doe je in samenwerking met de benodigde partners in het medisch- en jeugddomein waaronder de verloskundigen, GGD, Centrum Jeugd en Gezin, informele zorg partners.

Wat ga je doen?

Je ondersteunt de kerncoalitie Kansrijke Start Zeist:

 • Je organiseert verbinding met het brede netwerk van partijen (incl. ervaringsdeskundigen) denk aan grotere en kleine ontmoetingen zoals een netwerkcafé of coalitieoverleg;
 • Je organiseert verbinding tussen 0e tot 2 e lijn
 • Je verzamelt en deelt kennis over het programma Kansrijke Start, bijvoorbeeld door relevante voorbeelden te delen.
 • Je zorgt voor borging van deze netwerksamenwerking op managementniveau;
 • Je draagt zorg voor de monitoring en verantwoording ten aanzien van de beschikte middelen;
 • Je helpt prioriteren, realistische doelen stellen en het waarmaken hiervan.

Je werkt onder inhoudelijke aansturing van de coalitie Kansrijke Start Zeist en de gemeente Zeist.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider of aanjager (30 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein (jeugd, medisch of geboortezorg)(30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het programma Kansrijke Start (20 punten);
5. Kandidaat is beschikbaar per 1 februari 2024 voor minimaal 8 uur per week (10 punten);
6. Een maximum uurtarief van €80,- exclusief reiskosten, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief
 • Verbinder
 • Organisatorisch sterk
 • Resultaatgericht
 • Politiek sensitief
 • Samenwerking
 • Oplossingsgericht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – wo – do – vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 23 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 12 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 15 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 17 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 maanden, 8 tot 12 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.