Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-01-30

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Wil jij bijdragen aan een optimale aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp voor Zoetermeerse kinderen die dat nodig hebben? Ben jij die geboren netwerker met goede kennis van Jeugdhulp die in staat is om met maatschappelijke organisaties tot innovatieve oplossingen te komen en deze in concrete resultaten om te zetten? Kom jij ons helpen om via preventie zwaardere vormen van Jeugdhulp te voorkomen? Dan zoeken wij jou!

Opdracht
We zijn op zoek naar tijdelijke versterking binnen het team jeugd & onderwijs, met expertise op het gebied van de aansluiting onderwijs-jeugdhulp.
Samen met je collega’s die zich mede bezighouden met de aansluiting onderwijs-jeugdhulp vorm je een subteam binnen het cluster toegang en preventie. Je zal in de lijn werkzaamheden oppakken die o.a. bestaan uit:

–   het accounthouderschap van (gesubsidieerde) maatschappelijke partners in de stad
–   betrokken zijn bij het netwerk 0-6
–   aanspreekpunt zijn vanuit het jeugddomein op de kinderopvang en de initiatieven die daar spelen
–   lijnwerk oppakken die kunnen voortvloeien uit projecten met aansluiting onderwijs – jeugdhulp
   
Je zal bij het uitvoeren van je werkzaamheden in nauw contact staan met je collega van beleid onderwijs, het uitvoeringsteam van JGH en extern partners zoals het samenwerkingsverband passend onderwijs en de scholen.

Dit ben jij
Jij combineert de ambitie om de Zoetermeerse jeugd de beste kansen te geven met een professionele en analytische instelling en een prettige mate van zelfsturing. Door jouw uitstekende sociale vaardigheden onderhoud je makkelijk contact met veel verschillende partijen, zowel binnen de gemeente als met inwoners en (gesubsidieerde) maatschappelijke instellingen in de stad, om zo de samenwerking en de benodigde transformatie tot stand te brengen. Je hebt een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijke antenne. Je bent een proactieve collega die makkelijk verbindingen legt tussen de verschillende domeinen en bouwt gemakkelijk een netwerk op. Als zich een probleem voordoet, ben je constructief, resultaatgericht en maak je gebruik van je probleemoplossend vermogen. Daar waar je verbetering ziet, zet je deze in gang. Je beschikt verder over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van Jeugdhulp;
4. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met de aansluiting onderwijs-jeugdhulp, benoemd duidelijk waar dit is opgedaan;

Gunningscriteria
5. Aantoonbare werkervaring met het beoordelen van subsidies en het voeren van subsidie- en/of contractgesprekken binnen het sociaal domein (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de aansluiting onderwijs-jeugdhulp (25 punten);
7. Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 7 jaar als netwerkregisseur in het jeugdveld (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met regionale samenwerking via gemeenschappelijke regelingen (duidelijk weergegeven in het cv) (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als accounthouder op het gebied van het sociaaldomein binnen een gemeentelijke instelling (10 punten).

Competenties
– Sociale vaardigheden;
– Communicatieve vaardigheden;
– Netwerken;
– Bestuurlijke sensitiviteit;
– Pro-actief;
– Resultaat gericht;
– Probleem oplossend vermogen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

 Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 11 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.