Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-30

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. In het sociaal domein werken we aan drie samenhangende kernopgaven: herstellen van bestaanszekerheid, vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. We willen winst behalen met slimme investeringen, maatschappelijk én financieel. Dit doen we in lijn met de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, waarin geschetst wordt hoe de stad er in de toekomst fysiek, sociaal en economisch uit gaat zien.

Team netwerkregie Wmo
Het Sociaal Domein bestaat uit drie afdelingen (Beleid, strategie en programma’s, Inkomen & Zekerheid en Zorg/JGH) met ieder een eigen afdelingshoofd. De functie netwerkregisseur Sterke Sociale Basis valt onder het afdelingshoofd beleid en is gepositioneerd in het team netwerkregie Wmo. Bij dit team werken tussen de 15-20 collega’s. Het team houdt zich bezig met de zorg- en welzijnstaken die de gemeente uitvoert op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  Het team ontwikkelt beleid, stuurt (maatschappelijke) processen, werkt aan netwerkvorming samen met de stad en is co-creator en opdrachtgever van zorg- welzijnsinstellingen. Je werkt intensief samen met collega netwerkregisseurs/beleidsadviseurs binnen het Sociaal Domein en organisatiebreed.

Opdracht
Jouw werkzaamheden bestaan uit het opbouwen en beheren van diverse netwerken in de stad, zoals Eten & Ontmoeten en de Community tegen Eenzaamheid. Samen met diverse partners uit deze netwerken streeft de gemeente naar een inclusieve, betrokken en vitale samenleving, waarin iedereen meedoet ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking. Jij treed als netwerkregisseur op voor diverse onderwerpen zoals: eten en ontmoeten, wijkrestaurants, de mantelzorgwaardering, de Adviesraad Sociaal Domein en het beheren van subsidieaccounts.

Je weet subsidierelaties te stimuleren om aan te sluiten bij bestaande netwerken of nieuwe netwerken te vormen met organisaties en bewonersinitiatieven om samen te werken aan een gezamenlijk doel. Je onderhoudt het contact met een tal van organisaties (sommige met en sommige zonder subsidie) die bijdragen aan een sterke sociale basis en een inclusieve stad. Ook binnen het team Sterke Sociale Basis (en het bredere WMO-team) zoek je proactief de samenwerking op om netwerken en activiteiten te versterken en ontwikkelen.

Concreet ga je met de volgende zaken aan de slag:
– Jij werkt mee aan het versterken en vernieuwen van de Sociale basis voor thema’s zoals Eten & Ontmoeten, wijkrestaurants, mantelzorgwaardering en de aanpak eenzaamheid. Dit doen wij via netwerksamenwerking en subsidieversterking;
– Jij bent accounthouder van de Adviesraad Sociaal Domein;
– Jij bent accounthouder voor de portefeuille Stichting Vluchtelingenwerk;
– Jij bent accounthouder van subsidierelaties gerelateerd aan de Sterke Sociale Basis;
– Jij ontwikkeld en implementeert beleid op deelonderwerpen van de WMO;
– Jij bent adviseur van het MT, Directieraad en bestuur;
– Jij participeert in stedelijke en regionale overleggen op beleidsmatig niveau.

De focus van de functie specifiek op de Sterke Sociale Basis. Echter je bent in staat om op meerdere terreinen binnen het Sociaal Domein beleid te ontwikkelen en te implementeren.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Uurtarief maximaal €85,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van beleidswerk binnen het Sociaal Domein.

Gunningscriteria
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur in de afgelopen 5 jaar binnen de Wmo bij een gemeentelijke organisatie (50 punten);
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2023 (voorkeur 15 juni 2023) voor minimaal 24 uur per week en maximaal  voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsopties (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen het Sociaal Domein (duidelijk weergeven in het cv middels een voorbeeld) (25 punten);

Competenties
– Je bent een denkende doener met een hands-on mentaliteit die inzichten kan vertalen naar beleid en goede randvoorwaarden voor de praktijk;
– Je ben analytisch en zet dit in bij het oplossen van problemen of uitdagingen;
– Je werkt van nature ‘in verbinding’ met partners van buiten en binnen de gemeente en krijgt deze mee op basis van persoonlijk leiderschap en met heldere communicatie. Dankzij jouw verbinding, afstemming en kennis van verschillende stakeholders en inzicht in hun belangen weet je eventuele tegenstellingen te overbruggen en de juiste resultaten te behalen;
– Je hebt lef, passie voor het werk, je bent ondernemend en flexibel met een positieve instelling en dat zien we terug in je acties;
– Je beweegt je met gemak in een politiek-bestuurlijke omgeving

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 10. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.