Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-11-23

Organisatie
De gemeente Westland heeft de status van 100.000+ gemeente en hoort daarmee tot de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw en 50.000 arbeidsplaatsen is de gemeente Westland, na de Rotterdamse havens en luchthaven Schiphol, de derde economische motor van het land. De gemeente Westland bestaat uit elf dorpskernen en ligt tussen Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een krachtige economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Opdracht
Binnen de Gemeente worden er verschillende soorten projecten voorbereid en uitgevoerd. De meeste projecten zijn in voorbereiding en zullen naar verwachting in 2024 gaan starten t/m eind 2026. Binnen het project zitten er veel bewoners en bedrijven die goed geïnformeerd dienen te worden over de uit te voeren werkzaamheden. Deze stakeholders moeten goed worden voorbereid op de komende werkzaamheden.

Hieraan kan gedacht worden aan:
-Uitvoeren van stakeholder analyses;
-Participatietrajecten opzetten en uitvoeren;
-Benaderen van en communicatie met stakeholders;
-De belangen van stakeholders in kaart brengen en toetsen aan de uitgangspunten van het project (bijvoorbeeld aanwezige ondernemers, hulpdiensten);
-Het organiseren van participatie bijeenkomsten, zowel fysiek als digitaal, inclusief verslaglegging en brede terugkoppeling;
-Bemensing van een project e-mail account en telefoon;
-Gerichte ondersteuning en uitvoering op projecten en activiteiten;
-Samenwerking met omgevingsmanagers van aannemers;
-Het afstemmen van communicatiemomenten en communicatiemiddelen met team Communicatie en team Online.

Daarnaast omvat de opdracht het verzorgen van diensten ten behoeve van het verzorgen van de boodschap, bewonersbrieven, vormgeving en communicatie. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van o.a. brochures, projectwebsites, presentaties en illustraties. De afdeling Communicatie van de Gemeente Westland ondersteunt hierin de omgevingsmanager.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 104,65 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. btw;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opzetten van participatietrajecten en het uitzetten van stakeholder analyses;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als omgevingsmanager (35 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het opzetten van participatietrajecten (30 punten);
6. Benoem minimaal 1 referentieproject waarbij een stakeholder analyse is uitgevoerd waarbij de belangen van stakeholders in kaart zijn gebracht en getoetst aan de uitgangspunten van het project (20 punten);
7. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Makkelijke en correcte omgang met mensen, genieten van het sociale aspect, de omgeving willen opzoeken, oplossingsgericht te werk gaan, kunnen samenwerken met aannemers, de projectleider ontzorgen.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.