Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-21

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Ben jij een ervaren professional in het managen van de omgeving van complexe gebiedsontwikkelingen? Heb je een scherp oog voor de belangen van diverse partijen en weet je hen effectief te betrekken en te informeren gedurende het project? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Omgevingsmanager gebiedsontwikkeling werk je aan diverse complexe gebiedsontwikkelingen, waaronder de Gnephoek en Gezond Stadshart. Je bent de schakel tussen het procesteam en externe belanghebbenden, zoals inwoners, ondernemers en belangengroepen. Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en het managen van de relatie met deze partijen en het zorgen voor een goede communicatie en samenwerking gedurende het gehele project. Hierbij werk je in coproductie met een externe partij, de strategisch adviseurs en de communicatieadviseurs aan de aanscherping en uitvoering van het participatie- en communicatieplan. Onderwerpen die spelen, agendeer je proactief binnen het omgevingsteam.

Belangrijkste taken zijn:

Je bent verantwoordelijk voor het informeren, betrekken en verbinden van de verschillende belangen op het juiste moment en op de juiste manier.

 • Je houdt de stakeholderanalyse actueel en geeft in samenwerking met het omgevingsteam verder invulling aan de uitvoering van het communicatie- en participatieplan.
 • Je onderhoudt relaties met belanghebbenden, identificeert tijdig kansen en eventuele issues en anticipeert hierop.
 • Je organiseert en leidt overleggen en informatiesessies met belanghebbenden.
 • Je bewaakt de communicatie naar de omgeving (proactief en reactief) en verstrekt relevante informatie over het project.
 • Je signaleert uitingen over het project in sociale media, lokale kranten en vakbladen.
 • Je neemt deel aan het omgevingsteam en werkt samen met relevante disciplines; binnen de gestelde kaders van kwaliteit, tijd en geld.

Kandidaat omschrijving:

Je hebt:

 • Aantoonbare ervaring als Omgevingsmanager bij een (overheids)organisatie met (grote) stedelijke ontwikkelingsprojecten.
 • Ervaring met omgevingscommunicatie -participatie.
 • Je bent omgevingsbewust en weet om te gaan met verschillenden belangen en hierover te adviseren.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en een goede politieke sensitiviteit.
 • Een proactieve houding en bent enthousiast.
 • Probleemoplossend vermogen en een resultaatgerichte instelling.
 • Teamspeler die goed kan samenwerken met verschillende disciplines binnen een project.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring bij een overheidsinstantie;
3. Aantoonbare werkervaring met omgevingsmanagement; waaronder stakeholdersanalyse.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Omgevingsmanager bij een (overheids)organisatie met stedelijke ontwikkelingsprojecten (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen stakeholderanalyse binnen gebiedsontwikkelingen (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de communicatie met externe partijen in de omgeving van gebiedsontwikkelingen (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Omgevingsbewust
 • Communicatief
 • Teamspeler
 • Proactief
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • oplossingsgericht
 • Resultaatgericht

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, hybride werken is mogelijk.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdagochtend 24 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 20 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 21 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 22 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.