Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-14

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Opdracht
We zoeken een breed inzetbare omgevingsmanager voor met name mooie en complexe projecten bij openbaar vervoer en tramprojecten. Als omgevingsmanager ga je werken aan voorbereidingen en realisatie van Openbaar Vervoerprojecten. Daarvoor ben je actief lid van de daarvoor ingestelde projectteams. De provincie werkt bij infrastructurele projecten in teams met projectleider, contractmanager, omgevingsmanager en enkele specialisten. Daarbij wordt in voorkomende gevallen het zogenaamde IPM-model gevolgd. Er wordt gestuurd op geld, tijd, kwaliteit en draagvlak in de projectomgeving. Voorbeelden van projecten op het gebied van openbaar vervoer en tram binnen team Trambedrijf Projectmanagement (TPM) zijn:
– Knooppunt Breukelen (realisatie P&R, invoeren betaald parkeren, herinrichting gebied);
– Aanleg/ aanpassing van een busstalling en chauffeursvoorzieningen;
– Utrecht Centraal Station (vertegenwoordigen belangen Provincie Utrecht bij stakeholders);
– Aanleg laadplein voor bussen;
– Verbetering van tramhaltes Utrecht Science Park.

Voor deze projecten maak je een stakeholderanalyse en leg je contacten met de omgeving. Naast omwonenden gaat het daarbij om betrokken gemeenten en andere instanties. Onderwerpen die spelen agendeer je proactief binnen het projectteam. Je pakt daarbij het eigenaarschap voor het stakeholdermanagement van een project van begin tot eind. Samen met de leden van de projectteams bespreek je welke wensen meegenomen kunnen worden in het ontwerp om het project nog beter te maken. Het doel is om uiteindelijk met gepaste trots een project op te leveren dat een duidelijke meerwaarde heeft voor de omgeving en kan rekenen op een breed draagvlak.

Je hebt oog voor belangen, issues en gevoeligheden die daarbij spelen en borgt deze in het project. Daarnaast kijk je naar sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen op de lange termijn. Je zorgt voor de RO-procedures inclusief de vergunningen en conditionering. Als verbindende omgevingsmanager voel jij je als een vis in het water in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving!

Je bent o.a. verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:
– Deelnemen bij in- en externe projectgroepen (met daarin o.a. gemeenten en andere overheden);
– Opstellen van een stakeholderanalyse en een communicatieplan;
– Faciliteren van de maatschappelijke participatie en besluitvorming;
– Afstemmen van belangen, intenties en gevoeligheden met de omgeving;
– In beeld brengen van de eisen en wensen uit de omgeving en hoe daaraan invulling wordt gegeven in het project;
– Beantwoording van de inbreng uit de omgeving en media (vragen, klachten e.d.) en vragen van het bestuur,  in samenspraak met de projectleider en de communicatieadviseur;
– Gespreksvoering ten behoeve van de verwerving van de benodigde gronden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau;
2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 6 jaar in omgevingsmanagement;
3. Je hebt een vloeiende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van communicatie, sociale geografie, civiele techniek of ruimtelijke ordening (20 punten);
5. Een afgeronde opleiding op wo-master niveau in de richting van communicatie, sociale geografie, civiele techniek of ruimtelijke ordening (20 punten);
6. Een afgeronde opleiding/cursus of aantoonbare werkervaring met projectmanagement of projectmatig weken (10 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met omgevingscommunicatie / omgevingsparticipatie (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met infrastructurele-/ mobiliteitsprojecten (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen
– Samenwerken binnen en buiten het projectteam;
– Verbinder;
– Initiatiefrijk;
– Resultaatgericht;
– Flexibel.

Vaardigheden
Communicatief– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal– Politiek en bestuurlijk sensitief.                                                       

Kennis
– R
uimtelijke ordening procedures;
– Grondwervingsprocedures;
– Bekend met relevante wet- en regelgeving.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. Er wordt uitgegaan van een maximaal uurtarief van €100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk. 

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
Minimaal 1 professional voor 32-40u of twee professionals voor 16-20u.
Duo aanbieding is niet mogelijk.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 20 juni 2023, van 13:00 uur tot 15:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 16 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 13 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 14 juni 2023  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 15 juni 2023,  09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36-40 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.