Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-04

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Opdracht
Project Bereikbaar Stompwijk
De Gemeente Leidschendam-Voorburg is volop aan de slag met het project Bereikbaar Stompwijk. De gemeente is initiatiefnemer en opdrachtgever voor dit project. Het project startte in 2014. Na de reconstructie van de Stompwijkseweg in 2018 en de aanleg van de Veenpoldersweg in 2022 wordt nu gewerkt aan het laatste deelproject, de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden vanaf de tweede helft van 2024 worden uitgevoerd. De werkzaamheden duren ca. 1 jaar.

Omgevingsmanagement maakt onderdeel uit van de projectorganisatie. De omgevingsmanager is de verbindende schakel tussen “binnen” en “buiten” en is daarmee in veel gevallen het gezicht van het project. De omgevingsmanager denkt vanuit de gebruiker, waarbij hij of zij de opgave van dit project goed voor ogen houdt. Hij of zij werkt professioneel samen met de betrokken overheden, bedrijven en bewoners en communiceert helder en duidelijk omtrent de zaken die verband houden met het project.

De omgevingsmanager verricht onder meer de navolgende werkzaamheden:
– uitvoering geven aan de communicatiestrategie;
– proactief contact houden met belanghebbenden en stakeholders in het projectgebied;
– schriftelijke en mondelinge informatievoorziening;
– deelnemer in de reguliere vergaderingen van de projectteams en de communicatie-overleggen;
– het in kaart brengen en managen van omgeving gerelateerde risico’s en beheers-maatregelen;
– organiseren en begeleiden van informatiebijeenkomsten en vergaderingen in het kader van inspraak- en besluitvormingsprocedures;
– leveren van een inhoudelijke bijdrage aan aanbestedingszaken, risicoanalyses, planningsaangelegenheden en onderzoeksvraagstukken.

Werkervaring in de  directe omgeving van Leidschendam-Voorburg is een pré.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per 15 januari 2024 voor gemiddeld 8 uur per week gedurende de gehele looptijd van de opdracht inclusief de verlengingsopties.
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager of als projectleider Gebiedsontwikkeling;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als omgevingsmanager in stedelijke (35 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de begeleiding van herinrichtingsopgaven in openbare gebieden (maak dit duidelijk in het cv) (35 punten);
7. Afgeronde HBO opleiding in de richting van ruimtelijke ordening en civiele techniek (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van de organisatie in combinatie met die van diverse stakeholders in acht worden genomen (20 punten).

Competenties
-Netwerken;
-Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
-Regisseren;
-Omgevingsbewustzijn.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, ca. 8 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.