Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Uitvoeringsorganisatie BBS (de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest) verzorgt de taken rondom Werk en Inkomen (Participatiewet), Uitkeringsadministratie en Zorgadministratie (Wmo en Jeugdwet) van de drie deelnemende gemeenten, Baarn, Bunschoten en Soest.
Daarnaast is BBS werkgever van de collega’s die werken in de lokale en sociale teams, die ondersteuning leveren dicht bij de inwoners van de drie gemeenten.

Onze kernwaarden zijn:
– Denken in mogelijkheden;
– Klantgerichtheid: de klant staat centraal;
– Professionaliteit;
– Efficiënt werken;
– Gericht op Samenwerking.

Opdracht
– Gesprekken voeren met starters vanuit de uitkeringssituatie, kleine ondernemers en de gevestigde ondernemer;
– Afhandelen van de aanvragen BBZ levensonderhoud, bedrijfskrediet en aanvragen IOAZ;
– Het toetsen dan wel adviseren van het ondernemingsplan, de jaarcijfers en doorstartplannen om de levensvatbaarheid van een bedrijf vast te stellen;
– Begeleiden en coachen van de ondernemers en hun onderneming;
– Denkt proactief mee in oplossingen. Hierbij draag je zorg voor tijdige doorverwijzing/ raadpleegt andere deskundigen waar nodig;
– Bespreken van de financiële situatie;
– Actieve benadering richting de ondernemer om kredieten terug te betalen;
– Je houdt overzicht, ook bij een tijdelijke piek in de werkzaamheden, en weet prioriteiten te stellen;
– Rapportages en beschikkingen maken in ons klantenvolgsysteem Suite.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis van de Participatiewet, IOAZ (aangetoond doormiddel van een gevolgde opleiding/ cursus in de afgelopen 2 jaar);
2. Je hebt minimaal twee jaar werkervaring in de BBZ én Participatiewet;
3.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente;
4. Detavast constructie: de kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na minimaal 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als BBZ/Ondernemersspecialist bij een overheidsorganisatie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden en coachen van ondernemers (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Suite (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het beheren van een eigen caseload (10 punten);
9. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van bedrijfskunde / boekhouding (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–      kwaliteitsgericht;
–      klantgericht;
–      goede mondelinge- en schriftelijke communicatie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 30 juni 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.