Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-27

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo’n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s.

Binnen het sociaal domein zijn een vijftal teams actief die gezamenlijk de opgaves op het sociaal domein realiseren. De gemeentelijke toegang voor het sociaal domein is ondergebracht bij de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal team. Dit zijn beide netwerkorganisaties onder gemeentelijke regie.

Bij de KrimpenWijzer en het Krimpense Sociaal Teams ligt het accent op Jeugdwet en Wmo. De uitvoering van de participatiewet is ondergebracht bij GR IJsselgemeenten.

Opdracht
Deze opdracht betreft een leuke dubbele functie waarbij je in twee teams zult bijspringen vanwege ziekteverzuim. Aan de ene kant zul je werken bij de ondersteuningsafdeling van KrimpenWijzer (circa 18 uur) en aan de andere kant zul je mee werken in het team van Wmo consulenten (circa 16 uur). Bij de ondersteuningsafdeling bestaan je werkzaamheden uit:

 • het toetsen van Jeugdwet indicaties op volledigheid en technische details;
 • het behandelen van verzoeken om toekenning Jeugdwet (JW 315 berichten);
 • het aanmaken van dossier bij nieuwe aanvragen.

Bij de Wmo consulten bestaan je werkzaamheden uit:

 • het voeren van keukentafelgesprekken bij o.a. vervoersaanvragen;
 • het volledig afhandelen van aanvragen van o.a. vervoersaanvragen.

In overleg worden taken nog uitgebreid of aangepast naar gelang de behoeften van de teams en de specifieke kennis en ervaring van de kandidaat.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4;
2. Aantoonbare kennis en werkervaring binnen het gemeentelijke sociaal domein op het gebied van de jeugdwet en de Wmo (benoem dit duidelijk in het cv);
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de Wmo en/of Jeugdwet (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met afhandelen van Wmo aanvragen (20 punten);
6. In het bezit van een SKJ registratie (benoem dit duidelijk in het cv met geldigheidsdatum) (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Microsoft Office 365 én MS Teams (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
9. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Registratiesysteem Suite4SocialeRegie & Suite4SociaalDomein (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Je kunt goed luisteren en dat vertalen naar je werk;
 • Je kunt goed samenwerken;
 • Je hebt een proactieve instelling, resultaatgericht en een teamspeler;
 • Je hebt kennis van bedrijfsvoering;
 • Je bent een ‘doener’ en zorgt dat zaken worden afgerond;
 • Je snapt wat het betekent om te werken binnen een politiek-bestuurlijke omgeving;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 3 juli 2023 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 30 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 26 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 27 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 28 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 34 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.