Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-07-06

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 110.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken).

Taakveld
Personeel en Organisatie (P&O) is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de afdelingen op het gebied van Human Resource. Het onderdeel P&O doet dit door het opzetten van, adviseren over en het uitvoeren van een modern HRM-beleid. Daarnaast is  P&O verantwoordelijk voor de personeels- en salarisadministratie.

Opdracht
Vanaf begin dit jaar heeft de implementatie plaatsgevonden van het nieuwe E-HRM systeem Youforce. De 1e fase is inmiddels afgerond en de 2e fase is aangebroken om Youforce verder te gaan inrichten. Hierbij ondersteun je de projectleider en de functioneel beheerder van Youforce. Verder ben je backup op het gebied van de salarisadministratie in combinatie met Youforce.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 110,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als ondersteuning van een projectleider / functioneel beheerder bij implementaties van Youforce;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van salarisadministratie in combinatie met Youforce;
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging)
5. Afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van bestuurskunde, bedrijfskunde, bedrijfseconomie of HRM (10 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met implementaties van E-HRM systemen en functioneel beheer van Youforce (50 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van salarisadministratie in combinatie met Youforce (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als ondersteuning van een projectleider / functioneel beheer bij een overheidsinstantie (10 punten).

Competenties
Gevoel voor verhoudingen, vooral ambtelijk. Om kunnen gaan met weerstand en verschillende belangen;
– In staat om verwachtingen, behoeften, wensen te vertalen naar best passende oplossingen in techniek en proces;
– Stevig maar flexibel. Weet met heldere argumenten te overtuigen;
– Communicatief vaardig.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.