Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-09

Heb jij passie voor leren en ontwikkelen? Wil jij werken in een open transparante organisatie waarin de professionaliteit van de medewerkers centraal staat? Waarin medewerkers worden gestimuleerd om doelbewust hun eigenheid te laten zien in het werk en de regio en steeds te blijven leren? Dan zijn we op zoek naar jou.  

Organisatie
Provincie Flevoland is een maatschappelijk betrokken en inclusieve organisatie die doorlopend in ontwikkeling is. De organisatie zet de maatschappelijke opgaven centraal, waardoor we wendbaar en adaptief moeten handelen. Het is van belang dat we mee kunnen bewegen in een veranderende omgeving.

De Provincie Flevoland wil een lerende organisatie zijn en medewerkers de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen. Daarom breidt de eenheid HRM haar dienstverlening uit met een vast aanspreekpunt rondom leren en ontwikkelen.

Opdracht
Deze nieuwe dienstverlening voorziet in een behoefte binnen de organisatie. Er liggen al meerdere organisatie specifieke leervragen waar de eenheid HRM op korte termijn mee aan de slag wil gaan:

 • Leerlijn ambtelijk vakmanschap. Wat betekent het om bij een ambtelijke organisatie te werken en welke (basis)competenties horen daarbij? Met deze leerlijn worden de benodigde kennis, vaardigheden en gedrag ontwikkeld en up-to-date gehouden.
 • Leerlijnen behorende bij de loopbaanpaden. Groei kan zowel verticaal, bijvoorbeeld in de rol van manager of opgavemanager, maar ook horizontaal via de inhoud en binnen een bepaald expertisegebied.
 • Nieuwe medewerkers krijgen op dit moment een onboarding programma aangeboden. Dit programma is echter tijd- en plaatsgebonden en de kwaliteit is daarnaast persoonsgebonden. De organisatie is op zoek naar innovatieve alternatieven.

Daarom is de Provincie Flevoland op korte termijn op zoek naar een onderwijskundig ontwerper. In deze tijdelijke rol zorg jij voor:

 • Het analyseren van de leervraag. Wat is de gewenste situatie en zou een leerinterventie aan bij moeten dragen? Wat is de doelgroep en wat zijn de beschikbare middelen?
 • Verwerken van de input uit de analyse-fase in een passend ontwerp met de benodigde bouwstenen. Bij het ontwerpen van de leerlijnen gebruik je afwisselende interventies en maak je slim gebruik van programma’s die reeds worden ingezet of worden aangeboden.
 • Daar waar nodig doe je voorstellen voor aanvullingen. Het kan zijn dat we de leerinterventies uit het ontwerp niet zelf kunnen ontwikkelen en dat we daarvoor de expertise van een externe partij nodig hebben. Met behulp van jouw netwerk en kennis van de markt lukt het om de best passende leverancier te benaderen. Tijdens het ontwikkelproces fungeer jij als onderwijskundige sparpartner voor de leverancier en draag jij bij aan het tijdig aanleveren van de benodigde input.

Wat breng je mee?
Wij vinden het belangrijk dat jij een visie hebt op het gebied van leren en ontwikkelen. Wij staan open voor vernieuwende en niet-alledaagse ideeën. Ook vinden wij het belangrijk dat jij een teamspeler bent en daarbij humor en relativeringsvermogen hebt. Gerichte ervaring bij de overheid is een pre, maar niet noodzakelijk. Wel moet je goed met verschillende managementlagen kunnen schakelen. 

Met jouw inzet bouw je indirect mee aan de nieuwe dienstverlening van de eenheid HRM. Jouw succes draagt bij aan het imago van Leren & Ontwikkelen en de eenheid HRM. Het kan daardoor ook voorkomen dat je tegen organisatorische belemmeringen aanloopt waar je creatief me om moet gaan. Dit doet een beroep op jouw flexibiliteit en wendbaarheid.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Onderwijskunde en/of Opleidingskunde;
2. Een maximum uurtarief van € 110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. Beschikbaar per uiterlijk 1 mei 2023 voor 32 uur per week;
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
5. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare ervaring met het ontwerpen van onboarding-programma’s in de afgelopen 5 jaar (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv.) (20 punten);
7. Aantoonbare ervaring met het inzetten van innovatieve leerinterventies zoals e-learning, podcasts, micro learnings, gaming, inzet van app’s, etc. in de afgelopen 5 jaar (benoem duidelijk in het cv met welke onderdelen er ervaring aanwezig is) (20 punten);
8. Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van innovatieve leerinterventies, zoals het ontwikkelen van e-learning, opstellen van video scripts, etc. in de afgelopen 5 jaar (benoem duidelijk in het cv met welke onderdelen er ervaring aanwezig is) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met organisatieadvies (intern of extern) op verschillende senioriteitslagen (maak dit concreet met voorbeelden in het cv. ) (20 punten).
a. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieadvies (intern of extern) op verschillende senioriteitslagen (0 punten);
b. 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieadvies (intern of extern) op verschillende senioriteitslagen (10 punten);
c. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieadvies (intern of extern) op verschillende senioriteitslagen (20 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwerpen van (blended) leertrajecten, zoals (digitale) leerinterventies en leerlijnen (maak dit concreet met voorbeelden in het cv.) (20 punten);
a. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwerpen van (blended) leertrajecten, zoals (digitale) leerinterventies en leerlijnen (0 punten);
b. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwerpen van (blended) leertrajecten, zoals (digitale) leerinterventies en leerlijnen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Stakeholdermanagement en kunnen schakelen op met verschillende managementlagen; 
 • Organisatiesensitiviteit en gevoel voor organisatorische verhoudingen. Je zoekt de verbinding op waar nodig en zorgt voor steun voor jouw voorstellen;
 • Creatief;
 • Analytisch en conceptueel denker;
 • Resultaatgericht, maar flexibel en wendbaar in stijl;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk).

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.
  De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.
  Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 7 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 7 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 13 april 2023 tussen 09.00 uur en 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 11 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 10 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.