Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-19

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Het programma Kansen voor Kinderen is één van de projecten binnen het programma Toukomst. Met Kansen voor Kinderen willen we armoede in 500 Groningse gezinnen structureel terugdringen. Dit gebeurt door een innovatieve aanpak op basis van intensieve ondersteuning door een toukomstbuddy, toekomstplan, gezinsvolgend budget en maatwerkoplossingen. Het gezin is hierin leidend. Het uiteindelijke doel is de maatschappelijke participatie te vergroten en waar mogelijk via scholing en betaald werk financieel onafhankelijk te worden.

Centraal in Kansen voor Kinderen staat ook de samenwerking met Groninger gemeenten, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke partners. Door een lerend netwerk te vormen met alle betrokken partners brengen we een beweging op gang die zorgt voor het structureel doorbreken van armoede in de regio.

Voor de uitvoering van dit programma wordt een onderzoeker voor het onderdeel Lerend Evalueren gezocht.

De functie bestaat uit het oppakken van het volgende takenpakket:

 • Uitvoeren en uitwerken van het onderzoeksplan van het programma met ontwikkelingsevaluatie, procesevaluatie en effectevaluatie op gezinsniveau, lokaal projectniveau en programmaniveau;
 • Opstellen onderzoeksplan per lokaal project in afstemming met samenwerkingspartners;
 • Fungeren als klankbord voor lokale projectleiders en het programmateam om op basis van de inzichten uit het onderzoek het programma door te ontwikkelen;
 • Bijeenkomsten organiseren op regionaal en lokaal niveau om continu leren en verbeteren te faciliteren;
 • Publieksvriendelijke samenvattingen maken van de onderzoeksresultaten (dan kan iedereen zien hoe het programma werkt etc.);
 • Verkennen aanvullend verdiepend onderzoek.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo-master niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als (senior) onderzoeker;
3. Aantoonbare werkervaring met onderzoek op het gebied van armoede.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van onderzoek naar armoede (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in het coördineren of samenstellen van ondersteuningsplannen voor burgers/gezinnen (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met gemeente of overheidsorganisatie (30 punten).

Competenties

 • Kritisch;
 • Analytisch;
 • Reflectief;
 • Ervaring met monitoring grootschalige projecten/programma’s;
 • Ervaring in het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van impactmetingen;
 • Communicatief en sociaal vaardig;
 • Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek vaardigheden;
 • Goede schrijfvaardigheid.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 11/12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 26 april 2023.  De gesprekskandidaten zullen hier zo spoedig mogelijk bericht over ontvangen. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 20 april 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 uur, 30 maanden, Groningen, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.