Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-19

Organisatie
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Zie voor meer informatie www.knaw.nl.

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies werd op 8 mei 1945 opgericht om met onafhankelijk onderzoek de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië in kaart te brengen. De laatste decennia is deze expertise uitgebreid tot onderzoek naar van massaal geweld en genociden in Europa en elders in de wereld. Het NIOD is een wetenschappelijk onafhankelijk en tegelijk sterk maatschappelijk georiënteerd instituut.

Naast wetenschappelijk onderzoek stelt het NIOD zijn collecties open voor zowel professionals als particulieren. Het NIOD is gevestigd in een monumentaal pand van het Rijksvastgoedbedrijf in het centrum van Amsterdam. Het beheert in huis 3 kilometer archief, een bibliotheek met 75.000 titels en een grote fotocollectie. Het NIOD telt ca. 75 medewerkers. Het is één van de 15 instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De kandidaat komt te werken op de afdeling Onderzoek van het NIOD, een afdeling waar nationaal en internationaal onderzoek wordt gewerkt naar Oorlog en Geweld en de gevolgen ervan.

Opdracht
De onderzoeker verantwoordelijk voor het onderzoek naar het Herstel van de Rechtsstaat na de Tweede Wereldoorlog, meer in het bijzonder, naar de zuiveringen van het Nederlandse ambtenarenapparaat. Op grond van dit onderzoek schrijft de onderzoeker meerdere hoofdstukken over de complexiteit en veelzijdigheid van deze ambtenarenzuiveringen in een wetenschappelijke publicatie voor een breed publiek. De onderzoeker draagt derhalve bij aan de wetenschappelijke kennis over de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan en aan de maatschappelijk discussie hierover.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van geschiedenis;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van (wetenschappelijke) historische boeken/publicatie die toegankelijk zijn voor een breed publiek;
3. Aantoonbare kennis van de tweede wereld oorlog en haar nasleep;
4. Aantoonbare werkervaring met het publiceren van tenminste twee artikelen/boeken over de tweede wereldoorlog;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 10 jaar ervaring met het schrijven van (wetenschappelijke) boeken die toegankelijk zijn voor een breed publiek (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van naoorlogse berechting (10 punten):
7. Aantoonbare werkervaring met het schrijven/publiceren van tenminste twee artikelen/boeken over de tweede wereldoorlog (40 punten);
8. In het geval van een freelance overeenkomst is het honorarium van de onderzoeker vrijgesteld van BTW: de verleende dienst betreft onderzoek en het schrijven van meerdere hoofdstukken ten behoeve van een publicatie, waarvan het intellectueel eigendom bij de onderzoeker zal blijven liggen (BTW vrijstelling). Het NIOD, de opdrachtgever, zal volgens de overeenkomst recht hebben op publicatie van de hoofdstukken van de onderzoeker (10 punten):

Competenties

  • Ruime, aantoonbare kennis in het veld van publieksgeschiedenis;
  • Ruime, aantoonbare ervaring met structuur van publicatie;
  • In het bezit van een realistisch beeld over planning en organisatie van het onderzoek;
  • Ruime, aantoonbare ervaring om met een breed scala aan bronnen te werken;
  • Vakinhoudelijke kennis van de Tweede Wereldoorlog en de doorwerking ervan in Nederland;
  • Aantoonbare ervaring met het werken in teamverband.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 36 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.