Job Location
Noord-Brabant
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-08-20

Organisatie
Cure afvalbeheer is een samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard op het gebied van afvalbeheer. Zo’n 100 medewerkers zijn dagelijks in de weer om van ruim 135.000 huishoudens het afval in te zamelen.  

Cure Afvalbeheer leegt niet alleen de grijze en groene minicontainers en ondergrondse containers, maar zorgt ook voor de gescheiden inzameling van oud papier & karton, kunststoffen, grof huishoudelijk afval, glas en Klein Chemisch Afval (KCA). Tevens is zij verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de containers en Cure beheert de milieustraten in deze gemeenten.  

Door intensieve samenwerking met lokale overheden dragen wij bij aan een schone en afvalloze maatschappij. Wij regisseren de huishoudelijke afvalketen op een duurzame, innovatieve en concurrerende wijze met als doel  om dit afval te transformeren naar herbruikbare grondstoffen.

Hierbij staan klantgerichtheid en respect voor mens en milieu centraal!

Opdracht
Als operationeel manager ben je verantwoordelijk voor het coachen en aansturen van de teamleiders uitvoering. Daarnaast draag je zorg voor het uitvoeren van werkzaamheden conform het bedrijfsplan en de gestelde kwantiteit- en kwaliteitseisen.

Als lid van het managementteam van Cure bijdragen aan een optimale, afdelingsbelangen-overstijgende bedrijfskoers.

Operationele werkzaamheden
-Opstellen, uitvoeren en realiseren van operationele, logistieke jaarplannen
-Opstellen en beheren van budgetten op het gebied van logistieke bedrijfsvoering
-Opstellen, rapporteren en zorgdragen voor het behalen van KPI’s
-Sturing en advies geven aan/over het eigen bedrijfsonderdeel en hierbij aansluiten op de bedrijfsstrategie, planning & control proces van de organisatie
-Zorgdragen voor een georganiseerde en geoptimaliseerde productie-omgeving die volledig is vastgelegd in taken en verantwoordelijkheden, die door alle leden van de organisatie erkend zijn
-Zorgdragen voor een optimale klanttevredenheid m.b.t. de kwaliteit en veiligheid
-Zorgdragen dat mensen en middelen zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet
-Aanspreekpunt voor de deelnemende gemeenten op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau op het gebied van afvalinzameling
-Inrichten van periodiek overleg

Leidinggevende werkzaamheden
-Begeleiden en aansturen van de medewerkers, directe aansturing aan de coördinatoren en indirect beheerders van de milieustraten en aan alle directe medewerkers
-Motiveren en stimuleren van de medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden en ervoor zorgen dat zij zichzelf blijven ontwikkelen
-Houden van werkoverleg met coördinatoren en beheerders milieustraten
-Houden van gesprekken m.b.t. de HR-cyclus
-Is verantwoordelijk voor het kwantitatief op peil houden van de personele bezetting d.m.v. een optimale personeelsplanning
-Bewaakt het budget van de in te zetten uren

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als leidinggevende;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. In het bezit van een VCA-certificaat;
4. Aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen het ruimtelijk domein;
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen aan afvalverwerkingsbedrijf;
6. Kandidaat is beschikbaar per 15 september 2023 voor 32 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring als manager voor een afvalinzamelbedrijf binnen de overheid (25 punten);
8. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als leidinggevende binnen de afvalinzameling (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met wet- en regelgeving op het gebied van afvalscheiding en verwerking (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring op het gebied van IT binnen de afvalverzameling (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Coachend leidinggeven
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandigheid
 • Besluitvaardig
 • Vastberaden en doortastend
 • Initiatief
 • Samenwerking
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewust zijn
 • Innoverend vermogen
 • Proactieve werkhouding

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen / knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 16. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij Cure Afvalbeheer zijn gepland op woensdag 23 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 22 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Overige informatie

 • Cure Afvalbeheer kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Cure Afvalbeheer kan om een verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken;
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 18 augustus 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 18 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot maandag 21 augustus 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Noord-Brabant, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.