Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-07

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
1. Management parkeer garages binnenstad Nieuwegein
2. Procesverbetering Parkeermanagement

Ad 1 Parkeermanager

 • Bewaking en verbetering kwaliteitsniveau parkeergarages binnen de inhoudelijke en financiële kaders;
 • Contractmanagement lopende contacten, waaronder Parkeerservice;
 • Aanspreekpersoon nieuwe ontwikkelingen, voorbereiding/doorgeleiding beantwoording vragen;
 • Actieve monitoring vraag/ ontwikkelingen/inkomsten/aantallen bezoekersaantallen maandelijkse analyse en rapporteren voortgang/afwijkingen;
 • Actieve monitoring en bewaken budget: Monitoring kwartaal uitgaven tbv bestuur/P&C i.s.m. financieel collega, komen met verbetervoorstellen;
 • Voorbereiding afsprakenkader parkeeropgaven in het bijzonder vergroten maatregelen multigebruik parkeergarages van verschillende type gebruikers (bewoners, abonnementhouders, kort parkeerders);
 • Actieve samenwerking medewerker parkeervastgoed, financiën, beleidsmedewerker mobiliteit en team City;
 • Operationeel managen van betaald parkeer gerelateerde zaken, o.a; PMS (parkeermanagement systeem), uitgifteplafonds vergunningen, straat parkeren, handhaving.

Ad 2 Procesverbetering

 • in beeld brengen taken parkeermanagement: opstellen van een planning
 • exploitatie in control: jaarplanning met kwartaal verantwoording
 • voorstel met inhoudelijke en financiële verbeteringen

Minimumeisen / knock-out criteria
1. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met betrekking tot Parkeermanagement;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring met contractmanagement.

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare kennis van en/ of werkervaring met betrekking tot Parkeermanagement in de afgelopen 3 jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Parkeermanager in de afgelopen 4 jaar (50 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met financieel beheer parkeer exploitatie (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
8. De kandidaat is bereidt om de werkzaamheden fysiek op locatie uit te voeren (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Stevige persoonlijkheid;
– Praktisch;
– Politiek bewust;
– Communicatief sterk;
– Resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.