Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-08-23

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 110.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
Dit cluster zorgt voor de solide bedrijfsvoering van gemeente Westland. Van personeel en financiën tot juridische zaken: de 360 collega’s in cluster Bedrijfsvoering zorgen dat het staat als een huis. Zo zorgt cluster Bedrijfsvoering ervoor dat de andere clusters het verschil kunnen maken voor de inwoners en bedrijven van onze gemeente.

Taakveld
Het team Financieel beleid en advies is adviseur en partner voor de gemeentelijke organisatie en verbindt deze met de bestuurlijke opgaven. Het team van circa 30 collega’s bestaat uit financieel adviseurs, P&C-advies, treasury, verbonden partijen, VIC (Verbijzonderde Interne controle) en medewerkers financiën. Hun gezamenlijke ambitie is om blijvende meerwaarde te leveren aan de organisatie en het bestuur. Essentieel hierin is het politiek sensitief invullen van het adviseurschap, integraal denken en werken met oog voor het samenbrengen van verschillende belangen, opgavegericht werken en verbinden en het stimuleren van goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Opdracht
In deze rol ben je, samen met enkele collega’s, de regisseur van de planning en control producten. Daarnaast ben je aanjager van veranderingen, werk je verbetervoorstellen uit en begeleid je complexe projecten. Met jouw financiële kennis en ervaring binnen gemeentelijke instanties draag jij bij aan de verdere ontwikkeling van de afdeling Financieel beleid en advies

Jouw taken;
– Je hebt een belangrijke rol in het tot stand komen van de P&C-producten, zoals de voorjaarsnota, begroting, de voortgangsrapportages de jaarrekening en eventuele overige rapportages;
– Je regisseert samen met je collega’s van P&C de planning van de P&C producten en voert de regie over de totstandkoming van de P&C producten of onderdelen daarvan binnen het team, richting het bestuur en naar de verschillende clusters;
– Je bewaakt  de kwaliteit van de P&C producten en regisseert procesverbeteringen op onderdelen zoals kapitaallastenberekening, kostenverdeling, opstellen van de gemeentebegroting (concern), gesloten circuits en kostendekkendheid belastingen en heffingen;
– Je hebt een frisse blik ten aanzien van het efficiënter inrichten van werkwijzen (Lean, Agile);
– Je draagt bij aan de ontwikkeling van het team en de organisatie met betrekking tot de financiële kennis;
– Je zorgt voor heldere informatieverstrekking en kennisoverdracht aan je collega’s binnen het team en de organisatie. Denk hierbij aan nieuw of aangepast beleid, wet- en regelgeving of vernieuwde processen;
– Je zorgt ervoor dat je continu op de hoogte bent van de laatste interne en externe ontwikkelingen en regelgeving op jouw vakgebied zoals BBV;
– Nieuwe regelgeving vertaal je naar financiële en concernkaders. Samen met de collega’s zorg je voor de invoering hiervan;
– Je ziet kansen voor verbeteringen van de organisatie op P&C gebied en doet hiervoor voorstellen om deze in te voeren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 117,35 (schaal 12) exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een adviseurs- of coördinatorrol op het gebied van Planning & Control bij een gemeente;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van begrotingswijzigingen / deelbegrotingen;
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een financieel/economische richting (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met verbeteren van processen in de planning en control cyclus (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met een voorbeeld); (10 punten)
7. Aantoonbare kennis of werkervaring met Key2Financiën, LIAS, Cognos én MS Office (15 punten);
8. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de P&C-cyclus van overheidsinstellingen (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met opstellen gemeentebegroting (op concern-niveau) en BBV (15 punten);
10. Aantoonbare kennis of werkervaring met het gemeentefonds, kostenverdeelstaten én kapitaallastenberekening (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv);  (10 punten)
11. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 4 jaar met waarin verbetervoorstellen op het gebied van financiën aantoonbaar zijn (15 punten).

Competenties
– Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder;
Goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
– Je beschikt over een sterk analytisch vermogen;
– Je bent resultaatgericht en communicatief sterk.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.