Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-25

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
In verband met drukte op de afdeling zijn wij op zoek naar een tijdelijke collega die ons kan helpen met het coördineren van de bestuursrapportage en de begroting. Onze organisatie is in ontwikkeling op het gebied van het opstellen van deze producten. Daarnaast hebben we een aantal openstaande vacatures waardoor we een tekort hebben op de afdeling.

Daarom zijn wij opzoek naar een tijdelijke collega die het leuk vindt om waar nodig zelf bij te springen en de collega’s “aan de hand” te nemen en te ondersteunen. Inhoudelijk snap je hoe zo’n product is opgebouwd en welke inhoud deze moet hebben en zorg je er (zelf) voor dat het product uiteindelijk op het juiste niveau is. Ook snap je het bestuurlijke krachtenveld waarin deze producten tot stand komen.  

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als concerncontroller /coördinator van de P&C cyclus bij een middelgrote gemeente (50.000+);
2. Aantoonbare werkervaring met Lias (benoem duidelijk in het cv waar deze ervaring is opgedaan).

Gunningscriteria (weging)
3. Beschikbaar voor tenminste 6 maanden per uiterlijk 1 juni 2023 (20 punten);
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar ervaring als concerncontroller/ coördinator P&C-cyclus bij een middelgrote gemeente (50.000+) (25 punten)
6. Minimaal 5 jaar werkervaring met strategisch financieel advies binnen een overheidsinstelling (20 punten);
7. Maximaal uurtarief van €115,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (15 punten);
a. Uurtarief tussen de €115,01 en €120 (10 punten);
b. Uurtarief  van €115,- of lager (15 punten);
c. Uurtarief boven de €120,- (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

  • Analytisch;
  • Initiatiefrijk;
  • Hebt een helicopterview;
  • Behulpzaam.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vier (4) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vier (4) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.