Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-12-27

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
De binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen vragen om een stevige projectorganisatie, om de continuïteit en voortgang te kunnen waarborgen. In dat kader zoekt Rijswijk naar externe capaciteit en expertise middels inhuur van een planeconoom, om zo de planvorming te kunnen versnellen en om de planuitwerking (nieuwe fase tov de vorige subsidieperiode) te kunnen realiseren. In de fasen waarin we nu verkeren is er ook de behoefte om meer (financiële) afstemming te hebben tussen de verschillende gebiedsontwikkelingen.

Taken voor de planeconoom zijn gelegen in:

 • Strategisch adviseren bij complexe gebiedsontwikkelingen en projecten met name op het financiële vlak;
 • Vraagbaakfunctie voor collega’s en sparringpartner voor senior medewerkers en management inzake financiële aangelegenheden in de brede zin van alle werkzaamheden;
 • Het opstellen en beheren van grondexploitaties;
 • Het uitvoeren van residuele grondprijsberekeningen en opstellen van een businesscase voor fase 2 van het Havenkwartier en Kessler Park;
 • Onderhandelingen met projectontwikkelaars en vastlegging van de resultaten in de contracten;
 • In algemene zin de financiële zaken behartigen voor de gemeente;
 • Doorvertaling van de financiële aspecten bij civieltechnische zaken (bouw- en woonrijp);
 • Inbreng van financiële kennis inzake financieel-technische aspecten in de contractvorming;
 • Voeren van overleg en onderhandelingen met medeoverheden en een diversiteit aan marktpartijen;
 • In samenspraak met de Projectmanager, adviseren van het college van B&W en gemeenteraad over de financiële aspecten van de opgaven/projecten/ gebiedsontwikkelingen;
 • Leveren van input voor de P&C cyclus en t.b.v. de accountantscontrole.

Vereisten/knock-out criteria
1. Maximum uurtarief van € 130,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als planeconoom bij een gemeentelijke instelling;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Ruimtelijke Ordening & Planologie / Vastgoedmanagement;
4. Beschikbaar per 8 januari 2024, voor 16 tot 24 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als planeconoom bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met een gebiedsontwikkeling van minimaal 4000 woningen (benoem 1 referentie project in het cv) (25 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van grondexploitatieplannen (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met onderhandelingen met projectontwikkelaars en gemeenten over samenwerkingsovereenkomsten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.