Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
Als Planeconoom ben je het financieel geweten van de grondexploitaties binnen de gemeente Kaag en Braassem. Je houdt contact met projectleiders en signaleert en rapporteert tijdig bijzonderheden en afwijkingen. Daarnaast stuur je actief op mogelijkheden om afwijkingen te voorkomen of op te lossen. Je bent een teamspeler, communicatief sterk en goed georganiseerd.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 2 januari 2023 voor minimaal 12 uur per week;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Vastgoed, Bouwkunde of Planologie;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Planeconoom bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied Vastgoed en/of Planeconomie binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen en actualiseren van grondexploitaties binnen een gemeente (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met opstellen en actualiseren van een Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) en andere producten m.b.t. de financiële jaarcyclus van de gemeente (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van Vastgoed-/ en Grondbeleid (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief sterk;
  • Samenwerken;
  • Sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 tot 16 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.