Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-14

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

Wij zijn team Ruimtelijke Plannen. Onderdeel van het domein Ruimte. Samen met het team Vastgoed en het team Ruimtelijk Beleid en Projecten stellen wij het leefgebied van de gemeenten Woerden en Oudewater centraal en voorzien zo in de behoeften van wonen, werken, recreatie, natuur en vervoer. Onze mindset ligt op samenhang, initiatief en de behoeften van de doelgroep.  

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
In het veelzijdige speelveld van Ruimtelijke Ordening ben jij als regisseur én adviseur verantwoordelijk voor de beleidsmatige vraagstukken. Je levert een concrete bijdrage aan nieuwe woningbouw en herontwikkeling van binnenstedelijke locaties voor wonen en werken. Daarnaast hebben beide gemeenten een dynamisch buitengebied, waar ook mooie uitdagingen liggen.

Dit doe jij door:
– Begeleiden van bestemmingsplanprocedures;
– Beoordelen van initiatieven voorafgaand aan Omgevingsvergunningaanvragen (principeverzoeken);
– (Proactief) adviseren over ruimtelijke ontwikkelingen en afwijkingsprocedures;
– Meedenken over werkprocessen;
– Bij te dragen aan integrale producten en adviezen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als planoloog.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Planologie, (sociale) Geografie, MCD, MRE, bestuurs- of RO-recht (25 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als planoloog bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Aantoonbare kennis van ruimtelijke ordening, zoals van de Wro/Bro, de Wabo en het Bor en het Bouwbesluit (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk domein (20 punten);
7. Bij de notities is aangegeven voor hoeveel uur de kandidaat beschikbaar is (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Flexibel
– Omgevingsgericht
– Oplossingsgericht

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
3-5.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 17 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 mei 2023 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 12 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 15 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.