Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-03

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
Samen met drie andere P&O adviseurs adviseer en inspireer je het management en de medewerkers van de gemeente Nieuwegein op het brede gebied van personeelsmanagement. Elke adviseur focust zich op één of meerdere afdelingen. Jij gaat onze afdeling Sociaal Domein adviseren op verschillende onderwerpen (in-, door- en uitstroom). Leidinggevenden weten jou te vinden als het gaat over o.a. belonings- en personele vraagstukken, beoordelen & functioneren, organisatiewijzigingen en arbeidsvoorwaarden. Je staat er echter niet alleen voor! In je adviezen maak je dankbaar gebruik van de input van andere P&O collega’s op het gebied van ARBO, verzuim, organisatieontwikkeling, loopbaanbegeleiding en/of recruitment.  

Wat neem je mee? 
Als het over P&O vraagstukken gaat, dan weten afdelingen jou te vinden. Je gaat veelal aan de slag met vraagstukken op tactisch en strategisch niveau. Je krijgt er energie van om op verschillende niveaus te werken en, samen met je collega’s, te bouwen aan de P&O dienstverlening.

Als P&O adviseur beschik je over flexibele organisatorische-, communicatieve- en adviesvaardigheden. Deze stem je af op je doelgroep. Als sparringpartner van het managementteam (MT) sta je stevig in je schoenen. Vanuit jouw expertise houd je ons MT een spiegel voor. Je draagt onze P&O visie met daadkracht uit en je hebt daarbij oog voor wat dit in de praktijk betekent voor het management en de medewerkers. Het is belangrijk dat je weet hoe je voor draagvlak zorgt binnen de organisatie en dat je actief je netwerk, binnen- en buiten de organisatie, onderhoudt. 

Vanzelfsprekend ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het P&O vak, zodat je mee kunt bouwen aan beleid dat past bij de organisatiefilosofie en de visie van de gemeente Nieuwegein.   

Team P&O
Het team P&O (16 FTE) kent verschillende rollen en specialismen om de organisatie goed van dienst te kunnen zijn. Wij dragen bij aan het worden en blijven van een goede werkgever. Dit ligt in het verlengde van de Nieuwegeinse organisatiefilosofie “Wij dragen bij aan een bloeiende Nieuwegeinse samenlevering door ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen.”

Wij zoeken een ervaren kandidaat die zichzelf snel het werk eigen kan maken en zelfstandig een weg weet te vinden in onze organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van P&O en/of HRM;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als P&O adviseur binnen een gemeentelijke instelling.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als P&O adviseur binnen een gemeentelijke instelling (50 punten);
4. Aantoonbare kennis van de CAO Gemeente (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen én implementeren van beleid (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
6. Aantoonbare ervaring met strategisch personeelsmanagement  (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Sterke adviesvaardigheden;
  • Gericht op samenwerken, collegiaal;
  • Je beschikt over voldoende overtuigingskracht;
  • Een goed gevoel voor (gemeentelijke/politieke) verhoudingen;
  • Je kunt snel schakelen tussen verschillende onderwerpen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28-32 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.