Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.

In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

We hebben grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire en inclusieve economie. Deze ambities maken we waar door een intensieve samenwerking met collega’s van alle teams, onze inwoners, partners in de gemeente, het college en de raad.

Het cluster P&O heeft daarin een belangrijke rol. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor: werving & selectie, P&O-administratie, intern P&O-advies en opleidingen.

Opdracht
In de eerste helft van 2023 worden er veel projecten gestart bij ons relatief kleine cluster P&O. Denk hierbij aan: nieuwe visie op P&O, vernieuwing vacaturesite, updaten protocollen/regelingen, (het voorbereiden van) aanbesteding nieuwe ARBO-dienst, (het voorbereiden van) aanbesteding nieuw salarisadministratiesoftware, (het voorbereiden van) aanbesteding recruitment en/of vacaturesoftware, procesoptimalisatie (o.a. in- en uitstroom), een nieuw introductieprogramma (o.a. e-learnings) en last but not least: het meehelpen inrichten van het nieuwe (social) intranet. Kortom, we kunnen jou er goed bijhebben wanneer je houdt van verbeteren, doorpakken en bouwen!

Tot slot heb je een brede basis nodig zodat je ook ingezet zou kunnen worden op reguliere werkzaamheden (o.a. verbeteren van onze interne P&O-communicatie, businesspartnerschap van management en intern P&O-advies). Voor de goede orde: we vragen je niet om voorgaande allemaal (in je eentje) op te pakken. Het is opgeschreven zodat je een inkijkje krijgt van waar we staan en naartoe willen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als P&O-adviseur.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van HRM of vergelijkbare studies als Organisatiepsychologie en/of post HBO Loopbaanadviseur (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als projectleider (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als P&O-adviseur bij een publieke organisatie (25 punten)
a. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
b. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar (10 punten);
c. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar (5 punten);
d. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met (Europese) aanbestedingen, opzetten e-learningmodules en werving & selectie (30 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met 3 onderdelen (30 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 2 onderdelen (20 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met 1 onderdeel (10 punten);
d. Geen aantoonbare werkervaring met de genoemde onderdelen (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief;
  • Dienstverlenend;
  • Teamplayer;
  • Zelfstandig;
  • Flexibel. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.