Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-19

Organisatie
Het team Juridische Zaken is onderdeel van de eenheid Advies & Control van de Samenwerkingsorganisatie (SWO). Voor zowel gemeente Hoogeveen als voor gemeente De Wolden leveren we maatwerk. Werken bij de SWO is een prachtige kans om je werkveld te verbreden en ervaring op te doen bij zowel een stedelijke als een landelijke gemeente.

Opdracht
Wat ga je doen

Voor beide gemeenten ben je het eerste aanspreekpunt op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens en privacy binnen de SWO. Je werkt intensief samen met de aanwezige Strategisch Privacy Officer (die o.a. verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het Privacy Beleid), de Chief Information Security Officer (CISO), de Information Security Officer (ISO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) om de beveiliging van de persoonsgegevens van onze inwoners, ondernemers en medewerkers te waarborgen. Concreet houdt dit in dat jij:

 • de ontwikkelingen in (Europese) privacywet- en regelgeving en sectorale wetgeving nauwgezet in de gaten houdt en hiernaar handelt;
 • het Privacy Beleid onderhoudt en implementeert;
 • het bewustzijn stimuleert door organisatie breed te informeren en te adviseren over privacy en over activiteiten ter bescherming van persoonsgegevens;
 • de ‘stakeholders’ (besturen, directie en management) gevraagd en ongevraagd adviseert;
 • deelneemt als adviseur aan programma’s en projecten waarvan het resultaat gevolgen kan hebben voor de wijze van verwerking van persoonsgegevens;
 • verantwoordelijk bent voor het beheer van de standaarddocumenten voor verwerkersovereenkomsten, convenanten en reglementen, het register gegevensverwerkingen en register datalekken van de SWO De Wolden Hoogeveen en de gemeenten De Wolden en Hoogeveen;
 • AVG verzoeken van betrokkenen om inzage, correctie en verzet ten aanzien van persoonsgegevens coördineert en in behandeling neemt;
 • mogelijkheden en risico’s op het gebied van privacy proactief signaleert en opvolgt;
 • een (ondersteunende) rol hebt bij het uitvoeren van een (Data) Protection Impact Assessment (DPIA);
 • een (ondersteunende) rol hebt bij het afhandelen en melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Per direct beschikbaar;
2. 32 uur per week beschikbaar (niet flexibel);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. In bezit van CIPPE (Certified Information Privacy Professional Europe);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van een DPIA  (45 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als adviseur informatiebeveiliging en privacy (45 punten);
7. Een afgeronde opleiding rechten op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in schaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 24 april 2023 van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 20 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 18 april 2023, 09:00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 18 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 20 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31-12-2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.