Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-27

Organisatie
Als je een rondje door onze gemeente maakt, zie je de stad letterlijk groeien. Dat betekent ook meer inzet vanuit de organisatie, want wij werken voor de stad, de dorpen en haar inwoners. Zij hebben verschillende verwachtingen van hun leefomgeving. En ze zijn afhankelijk van de diensten en werkzaamheden van onze gemeente. Dit maakt werken voor Purmerend bijzonder.

Als ervaren privacyfunctionaris weet jij precies welke taken en verantwoordelijkheden bij deze functie horen. Wat wij graag met je delen, is hoe wij het in Purmerend aanpakken. Als onderdeel van team Juridische en veiligheidszaken sta jij met drie andere collega’s voor de juiste omgang met persoonsgegevens in de organisatie. Aangezien onze collega intern is doorgestroomd zijn wij per direct opzoek naar (tijdelijke) ondersteuning. Naast deze uitvraag staat de vacature ook online. Afhankelijk van de sollicitanten en natuurlijk van onze match kunnen we de keuze maken betreft de termijn (tijdelijke inhuur/deta vast: overname na 1040 uur).

Opdracht
Als privacyfunctionaris zorg je voor het (door)ontwikkelen en uitvoeren van privacybeleid. Je gaat verder met het implementeren van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). Hiernaast ga je de organisatie in en adviseer je collega’s over hoe zij de juiste afweging kunnen maken op het gebied van privacy. Zo sluit je vanuit jouw expertise aan bij uiteenlopende overleggen en adviseer je bij inkoopprocedures.

Het vakgebied privacy is, zoals je weet, in ontwikkeling. Geregeld komen we nieuwe onderwerpen tegen. Jij bent nieuwsgierig en gaat mee in deze ontwikkelingen. Je stemt je communicatie goed af op je gesprekspartner en denkt op verschillende niveaus mee. Taken worden verdeeld a.d.h.v. kennis, kunde en interesses. Zo kun je helpen bij het tot stand brengen van DPIA’s en creëer je verschillende (soms ludieke) bewustwordingsacties om de collega’s te informeren. Je werkt nauw samen met verschillende collega’s, voornamelijk van informatiebeveiliging en met de FG.

Wie ben jij?
Jij bent nieuwsgierig, maakt makkelijk contact en staat stevig in je schoenen. Je pakt graag klussen op en helpt anderen. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied en je “privacy-antenne” staat scherp afgesteld. Je zoekt mee naar praktische oplossingen en kunt verschillende vraagstukken doorgronden en verschillende belangen overbruggen. Je bent proactief, kunt nauwkeurig werken en weet je collega’s te inspireren. Naast deze eigenschappen vinden we het fijn als je over een gezonde dosis humor beschikt en een positieve bijdrage levert aan de goede sfeer binnen het team.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen met privacy recht (bijvoorbeeld: AVG, de Uitvoeringswet AVG, Wpg).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het informeren én adviseren omtrent persoonsgegevens binnen een (semi) overheidsorganisatie (20 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met Privacy recht (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van AVG én Wpg, aantoonbaar gemaakt door een relevante cursus of opleiding (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Je geeft aan in een korte motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf (10 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau in de richting van Rechten (10 punten);
8. Kandidaat is bereid flexibel de werkuren verspreid over meerdere dagen in de week uit te voeren vanuit het stadhuis te Purmerend (10 punten);
9. Detavast constructie: kandidaat is bereidt om bij wederzijdse interesse na 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je beschikt over organisatiesensitiviteit en uitstekende adviesvaardigheden;
  • Je bent proactief, flexibel en ziet welke kansen er liggen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij.
Aanwezigheid op het Stadhuis is gewenst, werkdagen in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 5 juli 2023 tussen 15.00 uur tot 17.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 30 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 26 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 27 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 28 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-36 uur, 4 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.