Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-11-30

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Opdracht
Je gaat aan de slag bij de afdeling Gemeentelijke crisisbeheersing & Partners. Samen met de netwerkfunctionaris Bevolkingszorg, de adviseur crisiscommunicatie en de 26 gemeenten ga je meewerken aan de doorontwikkeling van bevolkingszorg & crisiscommunicatie. De gemeenten binnen de regio Utrecht organiseren dit gezamenlijk en zijn hier nu een verbeterslag in aan het maken.

Je begeleidt het proces van doorontwikkeling van bevolkingszorg/crisiscommunicatie in afstemming met de netwerkfunctionaris Bevolkingszorg en de adviseur crisiscommunicatie van de VRU. Je behoudt overzicht, maakt planningen, begeleidt werkgroepen, schrijft beleidsstukken en bereidt besluitvorming voor.  Je stemt ook het proces van de doorontwikkeling af met de andere processen van doorontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidstukken;
3. Aantoonbare werkervaring met het voorbereiden van besluitvorming;
4. Aantoonbare werkervaring in situaties waar tegengestelde belangen een rol speelden;
5. Beschikbaar op donderdagmiddag, de overige uren/dagen zijn in overleg;
6. Een maximaal uurtarief van €95-, exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare kennis en/of werkervaring met bevolkingszorg (40 punten);
8. Aantoonbare kennis en/of werkervaring met crisisbeheersing (30 punten);
9. Aantoonbare kennis en/of werkervaring met crisiscommunicatie (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in een gemeentelijke organisatie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Sociaal;
– Communicatief vaardig;
– Secuur;
– coachend leidinggeven.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In ieder geval donderdagmiddag. De rest van de uren in afstemming met betrokken partijen.

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op in de week van 4 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 4 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 28 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 29 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

  • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 1 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, gemiddeld 18 uren per week uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.