Job Location
Gelderland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-11

Organisatie
Nijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met ruim 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Samen met ongeveer 350 collega’s zetten we ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente prettig, sociaal, veilig en toekomstbestendig is.

Je wordt regelmatig uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. De combinatie van betrokken collega’s, inhoudelijke vakkennis en ontwikkelmogelijkheden zorgen voor een fijne werkplek. Persoonlijke groei en teamontwikkeling is belangrijk. Dat betekent dat we ondernemen, kritische vragen stellen en onszelf willen verbeteren. Korte lijnen, prettige communicatie en veel vrijheid, dat typeert ons.

Gemeente Nijkerk is een sociale werkgever die investeert in een goede balans tussen werk en privé en jouw ontwikkeling. Herken je je in de kernwaarden eigenaarschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en eigen kracht, dan ben je van harte welkom om te solliciteren. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Opdracht
Ben jij een echte verbinder, iemand die graag resultaten haalt door die sámen met mensen vorm te geven? Dan hebben wij een mooie opdracht voor jou! Wij zijn op zoek naar een procesbegeleider/regisseur, die samen met de medewerkers, management en directie de organisatie door ontwikkelt. Je zet de organisatie in beweging door steeds in onderlinge afstemming te bepalen welke volgende stappen nodig zijn. Je werkt niet met een blauwdruk of klassieke benadering van organisatieontwikkeling, maar geeft stap voor stap vorm aan een ontwikkelbeweging, zonder dat de uitkomst en het te doorlopen proces bij voorbaat vaststaat.

De directie geeft de doorontwikkeling van de gemeente Nijkerk vorm aan de hand van 7 thema’s:

 1. Rolinvulling Concerndirectie en teamleiders
 2. Opgavegericht samenwerken en organiseren
 3. Concernsturing, outputsturing & monitoring 
 4. Bestuur
 5. Dienstverlening, Communicatie & Participatie 
 6. Medewerkers
 7. Cultuur

Inmiddels zijn de eerste stappen op een aantal van bovenstaande thema’s gezet. Voor het vervolgproces is de directie op zoek naar een kandidaat die de directie en het proces ondersteunt, faciliteert en regisseert en waar nodig bijstuurt, zodat de doorvertaling en uitwerking van de thema’s tot concrete opbrengsten en resultaten leiden en geborgd gaan worden in de organisatie.

Jouw inspanningen moeten er toe leiden dat de organisatie aan het einde van het jaar in beweging is met een doorleefde samenhangende ontwikkeling die geborgd wordt op directie, management en medewerker niveau.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur/regisseur met organisatieontwikkelingen op strategisch niveau;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een gemeentelijke instelling;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfskunde of vergelijkbaar.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar ervaring als adviseur/regisseur met organisatieontwikkelingen op strategisch niveau; (20 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting bedrijfskunde of vergelijkbaar; (10 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met het optimaliseren van processen en kwaliteitsverbeteringen bij een gemeente (benoem hiervan minimaal 2 voorbeelden); (25 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met het enthousiasmeren van verander processen op alle lagen binnen een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv als motivatie uitgeschreven); (30 punten)
9. Uurtarief maximaal €130,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender). (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg
Is hybride werken mogelijk:  In overleg, echter gezien opdracht beperkt

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 14 of 15 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 9 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 12 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 16 tot 24 uur, Gelderland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.