Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied. 132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Voor het team Beleid Openbare Ruimte zijn wij op zoek naar een enthousiaste procesbegeleider  voor het opstellen van het strategisch beleidsplan Openbare Ruimte. De openbare ruimte van Alphen aan den Rijn ontwikkelt zich de komende jaren. Het wordt duurzamer, groener en klimaatbestendiger, terwijl er ook veel gebouwd en onderhouden moet worden. Er is behoefte aan een strategisch plan voor de opgaven van openbare ruimte. Dit plan moet de verbinding leggen tussen de beleidsplannen van de openbare ruimte (waaronder de visie ‘Alphense Lijn’ en de omgevingsvisie als overkoepelend beleid voor fysieke domein), en de beheerplannen. Bestuurlijke ambities voor de gemeente kunnen zo worden vertaald in concrete beheeractiviteiten in de publieke ruimte.

Met de totstandkoming van een strategisch beleidsplan zal het beheer beter kunnen bijdragen aan de opgaven in het fysiek domein, met doelen zoals gezondheid, duurzaamheid, vergroening en klimaatadaptatie. Tegelijkertijd wordt gekeken of met de stijgende prijzen de technische onderhoudsbehoefte kan worden geoptimaliseerd, door bijvoorbeeld meer levensverlengend onderhoud toe te passen. Onderdeel van dit traject is ook om de samenwerking tussen de teams van beheer, beleid en projecten verder vorm te geven. Tevens willen we de programmering van onderhoudswerken in de openbare ruimte slimmer en meer integraal inrichten, waarbij we verder vooruitkijken en plannen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als organisatieadviseur bij een gemeente;
3. Aantoonbare werkervaring binnen het domein Openbare Ruimte bij een gemeente;
4. Uiterlijk beschikbaar per 2 januari 2023 voor minimaal 16 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als organisatieadviseur bij een gemeente (40 punten);
6.Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verbetertrajecten op het gebied van beheer Openbare Ruimte (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met advisering op beleid van de Fysieke Ruimte (20 punten);
8. Minimaal een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Communicatief vaardig;
– Schriftelijk vaardig;
Samenwerkingsgericht, ervaring met werken in teamverband;
Bestuurlijke sensitiviteit;
Oplossingsgerichtheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9/ 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.