Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-21

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo’n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd.

Het team Handhaving maakt onderdeel uit van het proces veiligheid. Het is een jong en dynamisch team. Het team staat aan de lat om inwoners en ondernemers tot maatschappelijk gewenst nalevingsgedrag te bewegen. Daartoe houdt het team toezicht op de naleving van wet- en regelgeving binnen het domein Openbare Ruimte en handhaaft die zo nodig.

Opdracht
Deze opdracht is onder te verdelen in 4 onderdelen, namelijk:

 1. Op inspirerende en stimulerende wijze operationeel leiding geven aan het team Handhaving. Het aansturen, coachen en begeleiden van het team. Bieden van ruimte tot verdere groei en ontplooiing van jonge collega’s.
 2. Adequaat organiseren van de bedrijfsvoering, aanvulling van beschrijving van veelvoorkomende werkprocessen. Het actualiseren van het handhavingsuitvoeringsprogramma (voeren eindredactie) in afstemming met interne primaire processen en ketenpartners.
 3. Verdere professionalisering van het team en het vormgeven van de digitale infrastructuur ten behoeve van de werkprocessen.
 4. Juridische advisering in bestuursrechtelijke handhavingszaken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
2. Een afgeronde opleiding op minimaal WO master niveau in de richting van Rechten;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als met het begeleiden van de professionalisering van teams en werkprocessen als procescoördinator / leidinggevende toezicht en handhaving bij een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Aantoonbare werkervaring met de juiste uitvoering van de WPG en AVG (inclusief de DPIA en audit door een externe partij) (benoem dit duidelijk in het cv);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden én coachen van medewerkers in de afgelopen 7 jaar;
6. Aantoonbare werkervaring met het vormgeven van een digitale infrastructuur ten behoeve van de werkprocessen (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring als gesprekspartner voor gemeentesecretaris, wethouders én burgemeester op het gebied van Veiligheid en Handhaving (35 punten);
8. Aantoonbare werkervaring hebben met het afhandelen van juridische vraagstukken én het behandelen van zaken en optreden voor commissies en rechter (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. De kandidaat is in staat om tijdens noodgevallen/situaties binnen 30 minuten op locatie/het Raadhuis aanwezig te zijn (30 punten);
10. Beschikbaar per 1 januari 2024 voor 36 uur per week (15 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Coördinatievermogen (operationeel en multi-disciplinair);
 • Leiderschap (coachend leiding geven);
 • Prioriteringsvermogen;
 • Coöperativiteit (ketensamenwerking);
 • Stressbestendigheid;
 • Klantgerichtheid;
 • Bestuurlijk-politieke sensitiviteit.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland via teams op donderdag 28 december 2023, in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 27 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast voor 12 maanden. Daarna kan maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassing aan de Opdrachtgever plaatsvinden.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 18 december 2023, 09.00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 19 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 22 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.