Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-05

Agile werken 
Het Havenbedrijf Amsterdam is al enige tijd in ontwikkeling van een verticaal georiënteerd bedrijf naar een horizontaal georiënteerd bedrijf. Doel is om meer wendbaar te worden en daarmee beter in te kunnen spelen op de steeds sneller veranderende omgeving. Bij het realiseren van de inhoudelijke doelen van het Havenbedrijf staat de klant centraal. Bij het realiseren van de nieuwe manier van werken stelt het Havenbedrijf de medewerker centraal. Talenten tot hun recht laten komen, plezier in het werk, verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgen, sneller tot resultaat komen en successen vieren.

Product owner Cybersecurity
Als Product Owner Cybersecurity bij Havenbedrijf Amsterdam bij de afdeling IT heb je aantoonbare ervaring in het opzetten van een Agile strategie voor een Agile transformatie binnen onze organisatie. Kennis en ervaring in eigenaarschap van cybersecurity-projecten is daarbij belangrijk. Ervaring in het gelijktijdig ondersteunen van meerdere projecten en teams ia eveneens van belang. Ervaring in stakeholdersmanagement en het managen van verwachtingen in een complexe organisatie is een voorwaarde om de transformatie succesvol te laten zijn.

Opdracht
Wij zoeken voor 36 uur per week een Product Owner met aantoonbaar sterke cybersecurity-affiniteit. Als Product Owner draag je bij aan een toekomstbestendige cybersecurity omgeving voor het Havenbedrijf. De activiteiten van de Product Owner zijn onder andere:

 • Het creëren en uitdragen van de productvisie en strategie;
 • Het bijdragen aan de organisatie om een Agile transformatie door te voeren (implementeren);
 • Het managen van de cybersecurity roadmap;
 • Het zorgdragen voor de afstemming met (hoger) management;
 • Het afleggen van verantwoording aan het (hoger) management.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als Product Ownerop het gebied van cybersecurity;
2. In bezit van een Product-Owner certificering;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Product Owner;
4. Aantoonbare werkervaring met Agile transformatie;
5. Aantoonbare werkervaring met Product Ownerschap van cybersecurity-projecten binnen complexe omgevingen;
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring met budget-management (benoem dit duidelijk in het cv op een aparte pagina);
7. Een maximum uurtarief van € 120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Gunningscriteria (weging)
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Product Owner voor cybersecurity-optimalisatie-trajecten (25 punten);
9. Aantoonbare certificering (GIAC Security Leadership(benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
10. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Azure DevOps (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten);
11. Een afgeronde opleiding op minimaal WO- niveau (10 punten);
12. Aantoonbare werkervaring met IT-risk en ITGC’s (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
13. Aantoonbare werkervaring in een ambtelijke organisatie als Product Owner (10 punten);
14. Aantoonbare werkervaring met continuous delivery (10 punten);
15. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 voor gemiddeld 36 uren per week (5 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Flexibel kunnen reageren op een veranderende omgeving;
 • Doelgericht, coachend en communicatief;
 • Empathisch, teamspeler en leiderschap;
 • Proactieve houding;
 • Plannen en organiseren;
 • Stressbestendig;
 • Doorzettingsvermogen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.