Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Wij zoeken een parkeerdeskundige manager die zich in de volle breedte bezig gaat houden met het vakgebied parkeren. Als programmamanager parkeren ben jij verantwoordelijk voor het optimaliseren en verbeteren van het parkeerbeleid. Je bent tevens verantwoordelijk voor de begrotingscyclus op het taakveld parkeren en werkt hierin nauw samen met collega’s van verschillende afdelingen. Daarnaast ben je contractbeheerder van het contract tussen de gemeente en de Coöperatie Parkeerservice, die o.a. verantwoordelijk is voor de parkeercontrole en het beheer van de gemeentelijke parkeergarages.

Ook behandel je vragen van in- en externe belanghebbenden binnen de beleidskaders. Van diverse projecten, zoals bijvoorbeeld het digitaliseren van de volledige parkeerketen, ben jij de trekker en motivator. Daarnaast stuur je het cluster van parkeeradviseurs binnen de afdeling Publiekszaken functioneel aan, zodat de kwaliteit van het parkeerproduct wordt geoptimaliseerd en houd je je bezig met de meer complexe vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening, die aan dit cluster worden voorgelegd. Ook geef je parkeeradviezen in inhoudelijke projecten als het Arenapark en het stationsgebied.

Je zorgt voor afstemming tussen de verschillende teams/afdelingen binnen het taakveld parkeren. Je werkt nauw samen met andere afdelingen, onder andere op het gebied van de mobiliteitsvisie. Tevens werk je verder aan de vernieuwing van het parkeerbeleid dat in Q2 van 2023 klaar dient te zijn.

Als programmamanager parkeren ben je een belangrijke schakel richting de politiek. Je schuift aan bij de wethouder en bij commissievergaderingen, je coördineert contacten met bewoners, ondernemers en ontwikkelaars over diverse parkeerzaken (overtredingen, uitrol betaald parkeren, complexe vergunningaanvragen en klachten) samen met de adviseurs parkeren en je bereidt regelmatig bestuurlijke besluitvorming voor. Je verzamelt en interpreteert data voor procesverbetering en rapportages, waarbij data de basis is voor het op te stellen advies.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau in de richting van verkeerskunde of vergelijkbaar;
2. Aantoonbare werkervaring als Parkeer adviseur bij een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van parkeren bij een gemeente (30 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring waarbij je verantwoordelijk was voor de coördinatie van verschillende parkeerprojecten (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv.) (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met parkeer gerelateerde aanbestedingen (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het verbeteren van processen en rapportages in de afgelopen 3 jaar (20 punten);
7. Een maximaal uurtarief van €130,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk verkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties 

 • Proactief en toon je eigenaarschap;
 • In staat structuur aan te brengen;
 • In staat om onder druk te werken en heb je relativeringsvermogen;
 • Een enthousiaste persoonlijkheid die zowel uitstekend in teamverband als zelfstandig kan werken;
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit die je vertaalt naar je eigen werkgebied;
 • Analytisch vermogen;
 • Overtuigingskracht;
 • Initiatief;
 • Oplossingsgericht;
 • Uitstekende mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden.   

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.