Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-01

Organisatie
Bij de gemeente Leidschendam-Voorburg werken ruim 650 medewerkers verdeeld over negen afdelingen. De gemeente telt 77.000 inwoners en ligt op de overgang van de Haagse agglomeratie en het Groene Hart. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen geven, verbinding maken, verantwoordelijkheid nemen en verbeteren. Dat doen we als waren we een heus familiebedrijf.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent 100 enthousiaste medewerkers verdeeld over drie teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De afdeling MRO maakt het beleid en beleidsinstrumentarium voor het ruimtelijk en sociaal domein en voert het beleid uit. Medewerkers maken het beleid met elkaar en met collega’s binnen de organisatie en partners erbuiten. Daarnaast adviseert de afdeling MRO het bestuur over lokale en regionale onderwerpen.

Opdracht
Ben jij een inspirerende, resultaatgerichte en verbindende programmaleider die zónder macht maar mét persoonlijk gezag een groep deskundige en toegewijde collega’s laat werken aan een intern versterkingsprogramma voor het beleid in het sociaal domein? Weet jij sterke verbindingen te leggen tussen verschillende opdrachten binnen een programma, zodat deze elkaar versterken? Zet jij werkvormen en -methoden in waardoor energie ontstaat en resultaat wordt geboekt? Dan zijn we op zoek naar jou! Je komt te werken in een dynamische omgeving met een grote ontwikkelopgave voor zowel nieuw beleid als voor vaardigheden om beleid te maken nu en in de nabije toekomst.

Het versterkingsprogramma beleid sociaal domein is een tijdelijk intern programma voor de duur van 1 jaar. De opbrengsten van het programma krijgen een vervolg in de lijnorganisatie. Het programma heeft drie onderdelen. Twee daarvan hebben een eigen projectleider. Voor één onderdeel is de programmaleider tevens projectleider maar is wel uitvoerende capaciteit beschikbaar in de vorm van een detachering vanuit een andere afdeling.

  1. Uitwerking van een concrete visie van de maatschappelijke basisinfrastructuur in de gemeente (aan de hand van het concept ‘sociale basis’ uit onder meer de landelijke bestuursakkoorden IZA en GALA) en vertaling van die visie naar een vernieuwd bestel van maatschappelijke subsidies. Projectleidersrol ingevuld.
  2. Aansturing van het maken van vijf nieuwe beleidsplannen/-uitwerkingen voor het sociaal domein in 2024 (Wmo, jeugdhulp, minimaregelingen, schuldhulpverlening, lokale vertaling van Participatiewet in Balans). Projectleidersrol binnenkort ingevuld (interne werving).
  3. Organisatie van training in beleidsvaardigheden (projectmatig werken aan beleid, kennis- en datagedreven beleid maken). Projectleidersrol bij programmaleider, uitvoering van dit onderdeel samen met intern gedetacheerde adviseur.

De programmaleider zet een programmastructuur op. Het hart daarvan is een programmagroep én een stuurgroep. Voor 2 dagen per week komt een programmasecretaris beschikbaar.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van project- of programmamanager sociaal domein;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van project- of programmamanager sociaal domein bij een (semi) overheidsorganisatie (35 punten);
5. Benoem minstens 3 referentie opdrachten met een looptijd van minstens een half jaar waarin je binnen de opdrachttermijn tot concreet resultaat moest komen, lever deze aan op een aparte pagina in het cv (30 punten);
6. Beschikbaar per uiterlijk 19 februari 2024 voor 20 tot 24 uur per week (20 punten);
7. Minimaal een afgeronde hbo master opleiding (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Verantwoordelijkheid: Je neemt verantwoordelijkheid, kunt delegeren en spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheid;
– Visie: Je plaatst jezelf boven de problematiek van vandaag en herkent patronen in gebeurtenissen en vertaalt deze in duidelijke ideeën over de te varen koers;
– Planning en organisatie: je bent in staat te sturen op tijd en tijdigheid, kwaliteit van input en resultaat, inzet van mensen en middelen, onderlinge afhankelijkheden tussen activiteiten, randvoorwaarden zoals juridische en communicatieve aspecten, bespreking van (tussen)resultaten op de juiste momenten en op de juiste tafels;
– Sociale vaardigheden: je bent in staat om te verbinden, te overtuigen en te sturen.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12 (NB: uurtarief van ten hoogste € 130,-)

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 december 2024, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.