Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-02

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team projectbureau bemenst alle complexe projecten binnen de gemeente Zeist. Het bestaat uit ongeveer 15 professionals met daaromheen een flexibele schil. Daarnaast werk je voornamelijk in je eigen programmateam die je samen met je ambtelijk opdrachtgever samenstelt.

Opdracht
In Zeist barsten we van de ambitie. Dit komt o.a. tot uiting in het centrumgebied. Het centrum van Zeist heeft een regionale positie en één van de ambities is om langdurig te investeren in het centrum om deze positie te versterken. Om al die aandacht, zowel vanuit de lijnorganisatie als vanuit de verschillende projecten, goed op elkaar af te stemmen en te coördineren hebben we een programmamanager nodig.

De taak van de programmamanager is de samenhang tussen alle lijnactiviteiten en projecten te waarborgen. Daarbij ben jij de schakel tussen de lijnorganisatie, de projectteams en de portefeuillehouder. Kernwoorden zijn stimuleren, faciliteren en coördineren. Jij zorgt dat alle betrokkenen gefocust zijn op de stip op de horizon, de visie op ons centrum, om zo gezamenlijk het centrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Nog voordat een project of programma van start gaat is jouw toegevoegde waarde al duidelijk: je hebt er een neus voor om degenen die van waarde zijn voor het eindresultaat te mobiliseren voor je plannen en ervoor te zorgen dat ze de gestelde doelen behalen.

We zijn inmiddels gestart (of gaan binnenkort van start) met diverse projecten. Projecten waar we al mee bezig zijn (en die dus ook een plek moeten krijgen in het centrumprogramma) zijn bijvoorbeeld:

 • Opstellen nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het centrum
 • Uitvoeringsprogramma Retailperspectief
 • Herontwikkeling Emmaplein
 • Herontwikkeling De Klinker
 • Uitvoering aanpassingen Slotlaan ten behoeve van verkeersveiligheid
 • Project Bijzondere Elementen ter verfraaiing van de Slotlaan
 • Herontwikkeling van de voormalige V&D locatie

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Programmanager bij of in opdracht van een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk domein

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Programmamanager (40 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Programmamanager van een centrumontwikkeling (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijk omgeving zoals een gemeente (15 punten);
7. Aantoonbare kennis van en werkervaring met participatieprocessen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Door je natuurlijke enthousiasme weet je mensen aan je te binden, te verbinden en aan het werk te zetten;
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je hebt een “drone view”;
 • Je hebt een goed gevoel voor de belangen van inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren en weet hen op de juiste manier te betrekken;
 • Je beschikt over het vermogen om politieke en/of maatschappelijk gevoelige zaken te vertalen naar het team en de projecten;
 • Je beschikt over een grote mate van bestuurlijk- en politieke sensitiviteit;
 • Je bent analytisch en samenwerkingsgericht;
 • Je kunt snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationele niveau en je kan daarbij een bijdrage leveren op deze drie niveaus;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 6 april 2023 van 14:30 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 28 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 29 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 3 april 2023 , 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 tot 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.