Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-11-20

Goedopweg maakt Utrecht duurzaam bereikbaar. De regio is hét knooppunt van Nederland. Iedere dag reizen er meer dan een miljoen mensen. Wij helpen die drukte in goede banen te leiden. Want iedereen die zich in Utrecht wil verplaatsen – of dat nu is voor werk, wonen, studie of recreatie – moet dat makkelijk en prettig kunnen doen. En bovendien op een manier die de kwaliteit van leven beter maakt.  

Dus: minder auto’s, méér fiets en ov. Minder drukte in de spits, méér spreiding over de dag. Met vernieuwende, praktische en slimme oplossingen dragen we bij aan een gezonde toekomst voor de regio Utrecht. Om dat goed te doen, zorgen we dat we het overzicht hebben over alle mobiliteit in de regio. Wij werken zo veel mogelijk data gedreven en hebben inzicht in de oorzaken van de drukte. We weten wat de knelpunten zijn en de kansen voor verbetering. En vooral: wie we nodig hebben om die kansen te pakken. Vervoerders en werkgevers. Bewoners en winkeliers. Scholen en universiteiten. Ouders en sportclubs. We brengen mensen samen die kunnen helpen bij een oplossing. Want alleen samen werkt het écht. 

De organisatie 
Goedopweg is een samenwerking tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We zijn onderdeel van het programma U Ned. Daarin werken rijk, provincie en gemeenten samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Jij wordt de programmamanager van het deelprogramma Communicatie en Gedrag. Het team bestaat naast jouzelf uit een (gedrags-)campagnemanager, drie (project)communicatiemanagers, een online marketeer, een communicatiemanager online en social en een junior  communicatiemedewerker. In het team verzorgen we alle communicatie die nodig is om impact te maken met onze projecten en de gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen. Dit doen we veelal in samenwerking met bureaus, maar ook soms zelf in huis. 

Opdracht
Je bent verantwoordelijk voor het complete communicatieprogramma van Goedopweg. Het wordt jouw taak als programmamanager om te zorgen dat alle projecten en activiteiten van Goedopweg samen voor een eenduidig gezicht naar buiten zorgen, passend bij onze ambitie en onze identiteit. Je stuurt daarbij het achtkoppige team van professionals aan, die elk hun eigen expertise hebben. Zelf neem je expertise op het gebied pr en publiciteit mee.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in het werkveld communicatie;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in communicatie en gedragsbeïnvloeding;
4. Minimaal 3 jaar ervaring als trekker van een middelgroot communicatieteam van rond de 10 mensen;
5. Maximaal uurtarief van €120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als verantwoordelijke van een communicatie team (35 punten);
7. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in communicatie en gedragsbeïnvloeding (35 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen
Je straalt autoriteit uit vanwege je kennis en ervaring
– Je bent een verbindende persoonlijkheid die de bestaande, uitstekende samenwerking binnen het team ook naar buiten weet te brengen

Vaardigheden
Je bent strategisch in je denken en doen en houdt de grote lijnen in de gaten
– Je hebt een goede neus voor het samenstellen van een team en de juiste mensen op de juiste projecten te zetten
– Je begrijpt de politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen overheden en weet risico’s tijdig in te schatten en te neutraliseren
– Je kunt een gemotiveerd team van professionals goed op koers houden
– Je bent een fijne sparring partner voor zowel het communicatieteam als de overige deelprogrammatrekkers
– Je beheert moeiteloos maar zeer consciëntieus grote budgetten
– Het lukt je om ons in een gesprek van alle bovenstaande kwaliteiten te overtuigen.

Kennis
Je hebt kennis over en ervaring met gedragsbeïnvloeding op maatschappelijke thema’s en de marketing van idealen
– Kennis en ervaring op het gebied van duurzame mobiliteit en de mobiliteitstransitie is een pre|
– Je hebt zowel b2b als b2c communicatie in je bagage
– Je hebt ruime ervaring met PR, pers en woordvoering
– Je hebt kennis van de AVG en de privacywetgeving

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk: ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28 november tussen 11:00 een 14:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 17 november 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 20 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 21 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.