Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-12

De gemeente Zoetermeer
Zoetermeer als stad heeft een enorm dynamische ontwikkeling doorgemaakt. In 60 jaar tijd gegroeid van een hecht dorp met een paar duizend inwoners naar een stad met 125.000 inwoners. Zoetermeer is nu dé groene, suburbane new town in de Zuidvleugel van de Randstad. Een stad waarin de voordelen van het stadse leven zijn gecombineerd met de voordelen van buiten wonen. En een stad in dienst van haar regio. In vergelijking met klassieke steden is de stad echter nog niet volgroeid. We staan voor een organische doorontwikkeling naar een stad die een nieuwe balans vindt in kwaliteit, woonaantrekkelijkheid en sociaaleconomische kracht. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de Zoetermeerse Visie2040.

Afdeling
Je werkt als programmamanager bij het projectenbureau van de gemeente Zoetermeer, waar ongeveer 70 collega’s werken aan verschillende projecten in de organisatie. Denk aan projecten binnen grote gebiedsontwikkelingen, vastgoed- en verduurzamingsprojecten, projecten op het gebied van bedrijfsvoering, in het sociaal domein of bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe wetgeving. Het projectenbureau richt zich op het professionaliseren van projectmanagement en programmamanagement als vak. We verwachten van al onze mensen dat zij een actieve bijdrage leveren aan de professionaliseringslag.  

Je wordt ingezet op deze opdracht die geïnitieerd is door de afdeling Informatie & Automatisering en werkt vanuit daar met mensen uit de gehele organisatie. Belangrijke expertise die je inzet in het programma is beschikbaar in het BI & data-team.

Vacature
Hoe kunnen we in Zoetermeer data ontsluiten en gebruiken om ons beleid en ons werk te richten op het bereiken van onze doelen? In bijvoorbeeld het sociaal domein, onze bedrijfsvoering en doelen die zijn vastgelegd in de Visie2040?

Ben jij een gedreven programmamanager die er uitdaging in ziet om een brede ambitie voor datagedreven werken van het nieuwe college te vertalen naar een domeinoverstijgend programma, waarmee we ervoor zorgen dat we data slim kunnen benutten om ons beleid te ontwikkelen, monitoren en evalueren? Weet jij daarbij lopende initiatieven in de gemeente én in de regio aan elkaar te verbinden en daarmee tot werkbare en realistische oplossingen te komen, om bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van de stad Zoetermeer? Dan gaan we graag met je in gesprek!

Opdracht
Het programma ‘Datagedreven werken’ beoogt de professionalisering van het werken met data in Zoetermeer, door datagedreven beleidsontwikkeling, monitoring en evaluatie en het organiseren van de brede randvoorwaarden voor datagedreven werken.

Deze professionalisering richt zich enerzijds op de activiteiten in de gemeentelijke organisatie, maar nog meer op verschillende onderdelen uit de Visie Zoetermeer 2040 om te kunnen bepalen of alle acties, programma’s en projecten die zijn geïnitieerd bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van Zoetermeer.

Je start als kwartiermaker van het programma en legt de basis voor o.a. door het schrijven van een programmaopdracht. Dit is gebaseerd op het coalitieakkoord, het onderzoek Zoetermeer Smart City en input uit de organisatie en de regio. Het programma richt zich op resultaten op de korte termijn, het ontwikkelen van het instrumentarium voor datagedreven beleidsontwikkeling, monitoring en evaluatie en op een aantal resultaten voor de kortere termijn.

Je start vervolgens het programma op met het inrichten van programmaorganisatie en een heldere eenduidige governance. Je stuurt op het behalen van de te bereiken doelen, zorgt voor de benodigde wijzigingen in beleid en gaat voor de resultaten van de deelprojecten. Je schakelt voortdurend met je ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, overige bestuurders en directie. Je betrekt de externe partners in de stad en  weet op alle niveaus de juiste afspraken te maken en acties uit te voeren die het verschil maken.

Jouw taken samengevat:

 • Opstellen en bijstellen van de programmaopdracht. Hierin is een nadere uitwerking van de doelen, resultaten, benodigde beleidswijzigingen, projecten, scope, samenhang, organisatie en een onderbouwing van de benodigde middelen opgenomen.
 • Voorbereiden van overleggen met de sturingsdriehoek met bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever en voorbereiden van bestuurlijke informatie en besluiten.
 • Adviseren van de ambtelijk opdrachtgever over te realiseren doelen, resultaten, haalbaarheid, beoogde effecten/baten, opzet, aanpak, benodigde capaciteit, uitvoering en risico’s.
 • Inrichten van en sturen op governance en programmaorganisatie.
 • Contacten leggen en onderhouden met relevante personen en organisaties en op het juiste moment het netwerk benutten om de project/programmaresultaten en -doelstellingen te bereiken.
 • Eindverantwoordelijk voor het beheersen van het programma in termen van geld, tijd en kwaliteit.
 • Je bent boegbeeld van het programma en inspireert en motiveert programmamedewerkers en andere betrokkenen.

Je resultaten:

 • Realisatie van enkele concrete datagedreven inzichten op korte termijn.
 • Implementatie van een structureel monitoringsinstrument en een basisinstrument waar beleids- en gebiedsprogramma’s op kunnen aansluiten.
 • Proces van data-inwinning, actualisatie, borging en beheer opzetten.
 • Ontwikkeling brede educatie datagedreven beleidsontwikkeling.
 • Visie op datagedreven werken inclusief een bestuurlijk manifest.
 • Regionale samenwerkingsstructuur met gemeenten, onderwijs, onderzoek en instellingen.
 • Organisatievoorstel voor positionering bestaande en benodigde rollen.

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever (dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als project/programmamanager van omvangrijke en complexe projecten in overheidsorganisaties

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op wo master niveau (10 punten);
5. Minimaal 5 jaar ervaring als project/programmamanager van omvangrijke en complexe projecten in overheidsorganisaties (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met organisatieontwikkelings- en/of reorganisatieprocessen (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als project/programmamanager in gemeentelijke organisaties (30 punten).

Competenties

 • Weet data, beleid en organisatorische impact aan elkaar te verbinden;
 • Werkt resultaatgericht;
 • Maakt concreet wat nog onvoldoende scherp is;
 • Draagt de visie en bedoeling van het programma actief uit;
 • Onderkent tijdig de politieke/maatschappelijke afbreukrisico’s voor de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, anticipeert met de juiste interventies en laat hierin stevigheid zien;
 • Kent de politieke/maatschappelijke ontwikkelingen en trends, geeft daar betekenis aan in termen van risico’s en kansen op (middel)lange termijn en vertaalt deze naar het eigen project/programma;
 • Bent een stevige adviseur en weet op alle niveaus te adviseren en te schakelen en schrijft heldere bestuurlijke stukken;
 • Weet om te gaan met verschillende belangen en brengt partijen bij elkaar zonder de relatie te verstoren.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 32 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.