Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2023-12-27

Organisatie
Het is nooit saai. Het is politiek dynamisch. We hebben alles: stad, dorp, platteland, betaald voetbal, dubbele vergrijzing, boeren, toerisme, horeca, muziek en cultuur. We zijn een grote kleine ontwikkelgemeente. Ambitieus, overzichtelijk en groot genoeg om slagkracht te hebben. Lokaal en regionaal. Onze projecten zijn groter dan je van een gemeente van onze omvang verwacht. We hebben de vrijheid om zaken zelf vorm te geven. We doen het met elkaar. We doen het voor elkaar. Wij zijn Edam-Volendam, ondernemend en betrokken.

Opdracht
De omgevingsvisie van de gemeente is vastgesteld. De strategische doelen moeten verder worden uitgewerkt, beleidsoverwegingen gemaakt/samengevoegd, activiteiten en projecten uitgevoerd, en input voor het omgevingsplan opgesteld. De omgevingswet biedt hiervoor het instrument programma’s. Het onderwerp duurzaamheid is de eerste opgave uit de omgevingsvisie die wordt uitgewerkt tot een programma. In samenwerking met je collega’s bij de gemeente, en de samenleving/inwoners ben je als programmamanager integraal verantwoordelijk voor het opstellen/vormgeving van het programma, en de realisatie van een aantal doelen met grote bestuurlijke prioriteit.  Je zorgt ervoor dat belanghebbenden optimaal betrokken zijn, zodat draagvlak ontstaat en er invulling wordt gegeven aan maatschappelijke vraagstukken en de aankomende participatiewet. 

Je bouwt en onderhoudt een netwerk dat bijdraagt aan de (verdere) concretisering en realisatie van de organisatie- en programmadoelen. Je zorgt ook voor een stimulerend en goed werkklimaat in het team en bevordert samenhang en samenwerking door heldere communicatie en goed overleg. Vanzelfsprekend horen o.a. een juiste opdrachtformulering, het schrijven van goede besluitvormingsstukken en het ontwikkelen van programmatisch werken in de organisatie tot je takenpakket. Een functie met veel verantwoordelijkheid

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als (programma)manager op het gebeid van duurzaamheid binnen het ruimtelijk domein;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de omgevingswet;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als manager in het ruimtelijk domein;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het inventariseren en formuleren van beleidsdoelen (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als manager binnen het ruimtelijk domein bij een gemeentelijke instelling (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het voeren van juridische ruimtelijke procedures (25 punten);
8. Kandidaat is bereid om na 12 maanden inhuur kostenloos indienst te treden bij de opdrachtgever (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
analytisch vermogen, omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming, flexibiliteit en communicatieve vaardigheden

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op een nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 22 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag  27 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 28 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.