Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-12

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Dit is jouw team
Als Programmamanager Energietransitie ben je onderdeel van het team Leefomgeving en maakt deel uit van de afdeling Ruimte. In het team Leefomgeving zitten ook collega’s die werken aan de beleidsthema’s Economische Zaken, Planeconomie, Mobiliteit, Grondstoffen en Circulaire Economie, Milieu en Recreatie en Toerisme.

Opdracht
Word jij enthousiast van de energietransitie? Werk jij graag samen met interne en externe partners aan een van de grootste maatschappelijke bewegingen van dit moment? Sta je stevig én diplomatiek in je schoenen om onze belangen in de regio te behartigen? Zet jij visie om in resultaat? Dan zoeken wij jou!

Waarom hebben we jou nodig
Er zijn al veel mooie stappen gezet op weg naar een CO2-neutraal Soest in 2050 maar er is nog een lange weg te gaan totdat Soest haar einddoel heeft behaald. Dat maakt de energietransitie tot een uitdaging!
Als Programmamanager geef jij sturing aan de uitvoering van de energietransitie in Soest en Soesterberg. Hierin werk je samen met zes collega’s binnen het cluster energietransitie, het bestuur, de vertegenwoordiging van stakeholders in de Taskforce Energietransitie, inwoners, bedrijven, lokale organisaties en andere belanghebbenden. Het programma is toe aan een actualisatie op basis van de vele landelijke en Europese ontwikkelingen. Thema’s zoals energiearmoede en de lokale invulling van de Nationale isolatieaanpak vragen de komende periode specifieke aandacht. Energietransitie is heel actueel en steeds urgenter. Dit vraagt de komende jaren om opschaling bij de gemeente Soest. Te midden van deze ontwikkelingen en groei van het programma zoeken we een Programmamanager Energietransitie die enthousiast wordt van een uitdaging.

Wat ga je doen?
Als programmamanager geef je sturing aan de uitvoering van het Programma Energietransitie 2020-2025 en het behalen van de kpi’s van de dertig bestaande projecten. Je bent financieel verantwoordelijk voor het programma en bent verantwoordelijk voor de input in de planning & control cyclus in Soest vanuit het programma. De komende tijd ga je aan de slag met een actualisatie van het programma inclusief bijhorende participatie en bestuurlijke besluitvorming. Daarvoor is het nodig dat je op de hoogte bent van landelijke en bovenlokale ontwikkelingen, zodat je in Soest wijzigingen kunt doorvoeren in het programma. De belangen van de energietransitie borg je breder in de organisatie, namelijk binnen de Omgevingsvisie en onderliggende programma’s en plannen.

Naast de uitvoering signaleer je ook nieuwe kansen op het gebied van duurzaamheid en blijf je continu toetsen of de juiste dingen op het juiste moment gebeuren. Dit vraagt een strategische en visionaire blik. En dat doe je niet alleen. Gelukkig zijn er veel actief betrokken stakeholders in Soest die positief meewerken aan de energietransitie. Het programma is in samenspraak met stakeholders opgebouwd en deze samenwerking wordt komende tijd intensiever. Jij bent verantwoordelijk voor de samenwerking met stakeholders op tactisch en strategisch niveau.

Als programmamanager werk je samen in de driehoek ambtelijk opdrachtgever en bestuurlijk opdrachtgever. Je bent het aanspreekpunt voor het Programma Energietransitie en draagt zorg voor de benodigde groei van het programmateam vanuit de forse toename van rijksmiddelen de komende jaren. Je anticipeert op de (Rijks)ontwikkelingen en bed die in Soest in. Jij bent verantwoordelijkheid voor het totale grootschalige opwek deel van het programma. Je borgt de Soester belangen in de Regionale Energiestrategie (RES) Regio Amersfoort, geeft uitvoering aan het Uitnodigingskader en bent trekker van het energiedeel binnen de Green & Social Deal met defensie. Je coördineert ook de voortgang van het recent door Soest ondertekende Convenant Duurzame Woningbouw in de provincie Utrecht. Je vervult een coachende rol richting het programmateam waardoor je de collega’s in het cluster in staat stelt hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Het cluster bestaat uit enthousiaste en intrinsiek gemotiveerde collega’s waarmee het fijn samenwerken is.

  • Wanneer zijn we een match?

Onze gedroomde Programmamanager Energietransitie geniet van samenwerking op verschillende niveaus, geeft zorgvuldig sturing aan het programma en houdt van de nodige vernieuwing in dat proces. Je bent gewend aan programmatisch werken en hebt kennis van de ontwikkelingen binnen de energietransitie. Dat betekent dat je aansluiting kunt vinden bij organisatorische en financiële zaken binnen de gemeente Soest maar ook weet waar inhoudelijk de prioriteiten liggen voor het programma. Vanuit persoonlijk leiderschap heb je de uitstraling van een goede programmanager en weet je jouw omgeving te enthousiasmeren en mobiliseren.

Vereisten / knock-outcriteria;
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 voor minimaal 24 uur;
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider of Programmamanager bij een gemeentelijke instelling;
4. Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van energietransitie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met programmatisch werken in een bestuurlijke context, benoem hiervan een duidelijk voorbeeld (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
7. Minimaal 1 jaar werkervaring in de rol van programmamanager (30 punten);
8. Een door de kandidaat zelf geschreven motivatie toegeschreven op de functie waarin de affiniteit met het onderwerp duidelijk wordt toegelicht (max1 a4) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Communicatief vaardig
– Omgevingsbewust
– Verbinder
– Een passie voor energietransitie en het verbinden van mensen daarbinnen
– Strategisch inzicht  en analytisch denkvermogen

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 16 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 8 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 9 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.