Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-22

Dit is de gemeente Wijk bij Duurstede: Groot genoeg om klein te blijven 
Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners en 150 medewerkers een relatief kleine gemeente, waar het fijn is om te wonen en te werken. We zijn klein en dat zien we als voordeel. Want werken voor onze gemeente wil zeggen dat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar ook je handen uit de mouwen steekt en met je voeten in de klei staat. Je weet mét en voor wie je werkt en je ziet het resultaat van je werk in de praktijk tot stand komen. Korte lijnen met inwoners, ondernemers en het bestuur maken je werk interessant. Daarbij zetten we een gezonde dosis pragmatiek in. Naast je vakkennis is er volop ruimte om je talenten in te zetten. Het is denken én doen geblazen hier in Wijk. Daarbij vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en het leuk hebben met elkaar.
Bij de gemeente Wijk bij Duurstede verwelkomen wij graag mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. We vinden het belangrijk dat jouw talenten en kwaliteiten worden benut en dat je met vertrouwen en plezier je werk kan doen. Verhalen van collega’s over hoe het is om bij ons te werken vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl.

Opdracht
De afgelopen periode is er met veel inzet van in- en externe medewerkers gepionierd aan het Programma Omgevingswet. Nu de datum van inwerkingtreding van de omgevingswet daadwerkelijk is vastgesteld komen we in een nieuwe fase. Hiervoor zijn wij op zoek naar een nieuwe Programmamanager implementatie Omgevingswet.

Bij de opdracht hoort het opstellen van een door alle betrokkenen gedragen programmaplan Omgevingswet, waarin duidelijk staat hoe er op het programma als geheel en op de samenhang tussen de projecten gestuurd wordt en hoe zowel de lijn (teams, medewerkers en teamleiders) als het programmateam betrokken worden. Evenals een overzicht van nog niet belegde zaken, zoals service keten KCC, publicaties, etc. En een voorstel hoe deze belegd kunnen worden en hoe hier vanuit het programma op gestuurd gaat worden.

De huidige deelprojecten zijn Omgevingsvisie, Omgevingsplan en DSO.

Onderdeel van de opdracht is het opleveren van een overkoepelende capaciteitsplanning over de deelprojecten en een voorstel hoe hier op te sturen. En de programmamanager creëert  helderheid  in rollen, verantwoordelijkheden en (deel)resultaten en bereidt de benodigde (ambtelijk en bestuurlijke) besluitvorming voor.

Naar de toekomst toe moeten werkprocessen structureel worden aangepast, hier moet enerzijds een projectplan/opdracht voor komen en anderzijds in samenwerking met de medewerkers, teamleiders en het MT een lange termijn visie op ontwikkeld worden. Ook moet er nagedacht worden over het starten met werken met programma’s als instrument onder de omgevingswet. Hier is extra aandacht nodig voor interne capaciteit op de maat van Wijk bij Duurstede en/of (het structureel) extern beleggen van taken (en dit budgettair ook goed regelen).

In samenwerking met P&O en de teamleiders moet er een opleidingsplan komen, dat past bij de gewenste visie, ontwikkeling van alle betrokken teams en de gewenste competenties.

En ten slotte wordt van je verwacht dat je met je ambtelijk opdrachtgever spart, afstemt en haar scherp houdt. Ook de bestuurlijke opdrachtgever en het bestuur houd je goed op de hoogte en je weet wat er nodig is om alle intern betrokkenen goed mee te nemen. Je zorgt voor de agendering en opvolging van de  stuurgroep van wethouder en ambtelijk opdrachtgevers. Ook ben je verantwoordelijk voor de agendering en planning richting de gemeenteraad. Er is een klankbordgroep met raadsleden en er zijn themasessie gepland om de raadsleden goed te informeren en betrekken bij de omgevingswet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Programmamanager of Projectleider bij of in opdracht van een overheidsorganisatie;
2. Aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet. 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als projectleider/programmamanager op het gebied van de Omgevingswet (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet bij een gemeente (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Programmamanager of Projectleider bij of in opdracht van een overheidsorganisatie (35 punten);
6. Door de kandidaat zelf geschreven korte beschrijving van een uitwerking van een programmaplan waarin aantoonbaar wordt gemaakt hoe de kandidaat structuur en overzicht aanbrengt (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Enthousiasmerend
 • Creëren van overzicht
 • 11Strategisch adviseren
 • Coachend naar projectleiders en medewerkers
 • Communicatief sterk
 • Organisatie sensitief

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/11A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Donderdag en 1 andere dag flexibel

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 20 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 21 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 23 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.