Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-16

ZonMw
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw. ZonMw ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis én signaleert waar kennis nodig is. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel, praktijkgericht- en actieonderzoek tot de projectmatige implementatie en opschaling van innovaties. ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. We werken nauw samen met onder andere onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, cliënten en burgers. Want alleen samen kunnen we het verschil maken.  Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

ZonMw werken zo’n 600 mensen in de programma-afdeling, de stafafdelingen beleid, advies & strategie en bedrijfsvoering waar onder andere de IT afdeling een onderdeel vanuit maakt. De afgelopen jaren is ZonMw sterk gegroeid in omvang. Samen met een veranderende omgeving vragen deze ontwikkelingen om een doorontwikkeling van de organisatie. Om dit in goede banen te leiden maakt ZonMw een onderscheid in de “run” en “change” van de organisatie. De digitale omgeving maakt een strategisch onderdeel uit van onze bedrijfsvoering is vraag ook om een doorontwikkeling.

Nieuwe digitale strategie zoekt programmamanager
ZonMw heeft afgelopen jaar een nieuwe IT strategie opgesteld. Hierin zijn een aantal digitale ambities en speerpunten benoemd, die ZonMw graag tot uitvoering willen brengen. Het gaat daarbij onder meer om het zorgen voor een goede en veilige IT ondersteuning van de bedrijfsprocessen, een data infrastructuur voor management informatie, en het digitaal samenwerken met stakeholders. De benutting van data zowel intern als extern is binnen de nieuwe IT strategie een belangrijke ontwikkelpijler.

Voor de realisatie van de nieuwe IT ambitie en strategie zijn wij op zoek naar een programmamanager IT strategie die de strategie kan vertalen naar een concreet en gestructureerd plan van aanpak voor 2024-2025, en tevens zorgdraagt voor de coördinatie en uitvoering en borging van dit plan in de organisatie.

De digitale strategie maakt een onderdeel uit van de strategische ‘change’ projecten binnen ZonMw, waarin het stroomlijnen van bedrijfsprocessen werkwijzen en het herinrichten van onze kernapplicaties ook een onderdeel van zijn. Om die reden is dit project ondergebracht in de change organisatie van ZonMw.

Opdracht
De opdracht omvat:

 • Het uitwerken van een plan van aanpak 2024-2025 op basis van de bestaande IT strategie, in samenwerking met de verschillende organisatie onderdelen;
 • Het uitvoeren van dit plan van aanpak in de rol van projectleider, i.s.m. een team van collega’s, en zorgen voor (nader te concretiseren) voortgang en resultaten in 2024 en 2025;
 • Als onderdeel van de change organisatie de uitvoering van het plan van aanpak goed aangesloten houden bij de ‘run’ van ZonMw.

Daarbij val je rechtstreeks onder het MT lid dat verantwoordelijk is voor de “change” van de ZonMw organisatie.

Competenties:

 • uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling);
 • analytisch en structurerend;
 • stressbestendig, je kunt goed omgaan met de onzekerheden, onduidelijkheden en weerstand die bij veranderingen horen;
 • flexibele en positieve instelling (wat kan er wél);
 • organisatiesensitief;
 • je weet mensen mee te krijgen, en aan elkaar en aan doelstellingen te verbinden;
 • je kunt goed onderbouwd je mening geven en standvastig opereren;
 • resultaat- en oplossingsgericht;
 • Abstract denkvermogen.

Knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de aansturing en coördinatie van  een organisatie brede It strategie en IT programma’s waarin de IT strategie projectmatig wordt uitgewerkt en geborgd;
3. Aantoonbare werkervaring met/kennis van informatiemanagement (o.m. inventarisatie informatiebehoeften, ondersteuning bedrijfsprocessen, inrichting informatiehuishouding); 
4. Uurtarief maximaal 137,50 euro exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria
5. Aantoonbare werkervaring met het projectmatig uitvoeren van een IT strategie( 10 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau op het gebied van IT management, business intelligence, data science, en/of informatiemanagement (5 punten).
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het vertalen van brede IT strategieën naar een concreet plan van aanpak (noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (30 punten);
8. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de aansturing en coördinatie van IT projecten op het gebied van één of meer van de volgende domeinen: datawarehousing, BI, datascience (40 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren van directie van IT projecten (15 punten).

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie twintig (20) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De twintig (20) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaande criteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek;
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in onderlinge afstemming.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland.  De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen z.s.m. bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 15 januari 2024, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 16 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 17 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16-24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.