Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-23

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals het werken met de Omgevingswet, de Omgevingsvisie en -verordening, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Versnelling Woningbouw, Energietransitie en Gezonde Leefomgeving.

Het domein SLO geeft dus onder andere uitvoering aan het beleid voor de Hollandse Waterlinies (HWL). In 2021 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie geplaatst op de UNESCO-werelderfgoedlijst als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam, sinds 1996 al een werelderfgoed. Samen gaan ze verder als één Werelderfgoed onder de naam ‘Hollandse Waterlinies’. De Hollandse Waterlinies zijn drager en aanjager van ruimtelijke kwaliteit. Het gebied midden in het dichtbevolkte Nederland heeft een unieke combinatie van rust, ruimte, groen én karakteristiek militair erfgoed met een intrigerend verhaal over water als wapen. Het programma Hollandse Waterlinies vormt binnen de organisatie de verbindende schakel tussen beleidsontwikkeling en uitvoering. In het programma werken we buiten onze organisatie samen met partners aan de realisatie van gezamenlijke opgaven op het gebied van het beschermen en uitdragen van het UNESCO werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Een belangrijke vehikel van deze samenwerking is het Pact van Ruigenhoek waarin de provincie haar krachten bundelt met negen gemeenten, twee waterschappen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Opdracht
Voor het programma Hollandse Waterlinies zijn we op zoek naar een programmasecretaris.

De werkzaamheden bestaan uit de volgende taken:

1. Programmamanager pro actief ondersteunen bij en adviseren over:

– voortgang van de realisatie van de doelen van het programma;- Bestuurlijke adviezen, (voortgangs)rapportages en voorstellen voorbereiden;

– Planningen maken en voortgang/acties bewaken;

– Organiseren en ondersteunen van (bestuurlijke) bijeenkomsten met het oog op planning en borging van afspraken;  

2. Ondersteunen van het programmateam bij de thema’s binnen het Pact van Ruigenhoek

Je bent de ogen en oren van de programmamanager en draagt mede zorg voor een goede samenhang en verbinding binnen het programmateam en met de belangrijkste stakeholders.

Naast deze hoofdtaak, ben je afhankelijk van de werkvoorraad mede inzetbaar als projectmedewerker op kleinschalige projecten in het landelijk gebied. Daarbij ligt de nadruk van je werkzaamheden op het gebied van communicatie en algemene ondersteuning van de projectleider.

– Je hebt ervaring met visualisaties en opmaak van documenten in word, excel en powerpoint en evt andere relevante systemen, aantoonbaar in producten die door jou gemaakt zijn. Deze ervaring is van belang voor bijvoorbeeld communicatie en rapportage.

– Je hebt ervaring met het aantrekkelijk schrijven van teksten en het gebruik van Word, Excel, PowerPoint, sociale media en het inzetten van nieuwe werkvormen en kunt dit aantonen door voorbeelden uit jouw praktijk

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar ervaring als projectmedewerker/programma secretaris;
2. Aantoonbare werkervaring als projectmedewerker/programma secretaris binnen  provinciale overheidsorganisatie;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een overheidsinstelling;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmedewerker/programmasecretaris (40 punten).
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectmedewerker/programmasecretaris binnen het ruimtelijk domein binnen een Provincie (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar bij een overheidsinstelling (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Competenties en persoonlijke eigenschappen
· Flexibel, open en initiatiefrijk: Je hebt een flexibele instelling, bent in staat de situatie snel te overzien en kunt schakelen tussen verschillende schaalniveaus. Je houdt in de werkzaamheden en advisering rekening met relevante ontwikkelingen en bent in staat om jouw planning en werkzaamheden aan te passen indien de omstandigheden daar om vragen. Je staat daarbij open voor oplossingen en ideeën die je zelf wellicht niet had voorzien.  
· Meewerker en meedenker: je bent in staat zaken te agenderen, te schakelen tussen strategische vraagstukken en praktische uitvoering. Je weet snel en efficiënt zaken aan te pakken en indien nodig over te pakken. Je bent iemand met een positieve uitstraling; een teamplayer, met organisatiekracht en een pro actieve en zelfstandige houding. 
· Netwerkvaardig: Je legt en onderhoudt makkelijk contacten met relevante personen en organisaties en benut op het juiste moment het netwerk om doelstelling te bereiken. Je kunt daarbij ook partijen met elkaar in contact brengen zodat een productieve samenwerking ontstaat. 
· Omgevingssensitiviteit: Je beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit; de onderlinge verhoudingen, het aanwezige krachtenveld en de impact die dit op het werk kan hebben.
.  Kwaliteits- en resultaatgericht, zelfstandig en pragmatisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9/10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja (deels)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 28 februari. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 22 februari 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden 23 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 24 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 maanden, 24 tot 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.