Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-12-28

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Achtergrond / aanleiding
De boerderijen zijn belangrijk voor de identiteit van het (buiten)gebied. In het Erfgoedprogramma is daarom speciale aandacht voor de karakteristieke en monumentale boerderijen. Op 14 april 2022 stelde de stuurgroep Erfgoedprogramma het actieplan agrarisch erfgoed vast. Onderdeel van het actieplan is het ontwikkelen van boerderijenvisies in de aardbevingsgemeenten. Doel hiervan is het inzichtelijk maken van de opgave(n) en een strategische visie te ontwikkelen op de toekomst van (monumentale en karakteristieke) boerderijen.

Het kernteam van het Erfgoedprogramma is opdrachtgever voor deze opdracht. Voor de eerste fase (inventarisatiefase) van dit project zoeken we een projectleider.
De projectleider dient met de volgende uitgangspunten rekening te houden:

Doelstellingen
Vanuit het Erfgoedprogramma streven we naar een wenkend perspectief voor inwoners en eigenaren van historische boerderijen met erfgoedstatus. De boerderijenvisie moet een gezamenlijke visie zijn voor betreffende gemeenten, de uitvoeringsprogramma’s zijn per gemeente verschillend. Waar mogelijk wordt er naar gestreefd samen te werken. De visie zal als leidraad dienen voor het behoud, de bescherming en de bevordering van ons agrarisch erfgoed. De visie moet:

 • Een perspectief bieden aan de bewoners en eigenaren van historische boerderijen.
 • Een duidelijke visie schetsen voor het behoud en de ontwikkeling van agrarisch erfgoed binnen de gemeente.
 • Oplossingsrichtingen vinden voor de verschillende problemen/opgaven.
 • Strategieën en beleidsaanbevelingen formuleren om historische boerderijen, landschappen en agrarische tradities te behouden of te ontwikkelen.
 • Suggesties doen voor borging in organisaties en beleid.

Fasering
Om de doelstellingen te behalen en te komen tot een boerderijenvisie, wordt het project uitgevoerd in twee fases. De eerste fase is een inventariserende fase, daar gaat deze opdracht over. Na de eerste fase wordt het resultaat van deze fase gedeeld met de stuurgroep van het erfgoedprogramma. Vervolgens wordt gestart met de tweede fase, waarin er gewerkt wordt aan een visie en uitvoeringsprogramma. Per fase komen de volgende onderdelen aan bod:

Fase 1:

 • Een inventarisatie van historische boerderijen binnen de gemeenten, inclusief de verschillende type boerderijen en gebouwen en (ligging in het) landschap.
 • Een inventarisatie van huidig beleid en regels rondom historische boerderijen.
 • Een inventarisatie van de verschillende opgaven en couleur locale per gemeente.

Het resultaat van deze gefaseerde aanpak is een tussenrapportage waarin de huidige situatie en de problematiek helder in beeld is gebracht. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor het vervolgtraject (vanuit de uitgebreide situatie- en probleemschets werken aan visievorming, samen met betrokken organisaties en boerderijeigenaren). 

Fase 2 (om de context te schetsen, valt echter buiten deze opdracht):

 • Kansen in beeld brengen voor de verschillende opgaven.
 • Het ontwikkelen van een visie voor historische boerderijen, met missie en strategische doelstellingen.
 • Beleidsaanbevelingen, richtlijnen en mogelijke financiële ondersteuningsbronnen voor het behoud en de ontwikkeling van historische boerderijen (onderdeel van het uitvoeringsprogramma).
 • Een uitvoeringsprogramma per gemeente met duidelijke tijdlijnen, budgetten, verantwoordelijkheden en monitoring van de voortgang.

Een participatietraject is onderdeel van fase 2.

Scope
De inventarisatiefase is de basis voor het opstellen van een gezamenlijke boerderijenvisie met uitvoeringsprogramma en aandacht voor de couleur locale per gemeente voor de boerderijen in de gemeenten het Hogeland, Midden-Groningen, Groningen en Eemsdelta. Het gaat hierbij niet alleen om het gebouwde object (de boerderij), het gaat ook om het erf en de relatie met het landschap. Het hele ensemble: erf, gebouw en landschappelijke ligging dragen bij aan de identiteit van het gebied.

Het gaat om boerderijen met zowel een agrarische functie als andere functies (denk aan wonen, zorg, B&B, restaurant, etc.).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/onderzoeker binnen de overheid
2. Aantoonbare werkervaring met cultureel erfgoed;
3. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van een visie.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van cultureel erfgoed (30 punten);
5. Aantoonbare kennis van de agrarische sector (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opleveren van een onderzoeksrapport op basis van zelfstandig uitgevoerd onderzoek( Noem hiervan een concreet voorbeeld in het cv) (35 punten);
7. Uurtarief maximaal 105 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Kennis van erfgoed;
 • Analytisch;
 • Goed kunnen netwerken;
 • Kennis van beleid overheden.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Hybride werken Ja. Maar op locatie werken is belangrijk voor de opdracht i.v.m. bezoek aan boerderijen.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 16 januari 2023 van 09:00 uur tot 12:00 uur en woensdag 17 januari tussen 9:00 uur en 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 15 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 29 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.