Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Wij zijn voor de afdeling Toezicht en Handhaving op zoek naar een ervaren medewerker die verantwoordelijk kan zijn voor het opstellen van een Data Protection Impact Assessment (DPIA).
Als DPIA medewerker zal je verantwoordelijk zijn voor het identificeren en beoordelen van de risico’s voor de persoonlijke levenssfeer van onze klanten in verband met nieuwe of bestaande verwerkingen van persoonsgegevens. Je zult ook moeten adviseren over hoe deze risico’s kunnen worden beheerd en verminderd.

We zoeken iemand met een sterk inzicht in privacywetgeving, en met ervaring in het uitvoeren van DPIA’s in een professionele setting. Je moet ook goed kunnen communiceren en samenwerken met verschillende afdelingen binnen onze organisatie.

Vanuit deze DPIA en vanuit een WPG-audit (Wet Politie Gegevens) die we onlangs hebben uitgevoerd, komt een aantal beheersmaatregelen die geprioriteerd en ingebed moeten worden in de organisatie. Je maakt daarvoor een plan van aanpak, stemt dit af met de Functionaris Gegevensverwerking, de Chief Information Security Officer en de Privacy officer binnen de organisatie en begeleid de uitvoering.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van privacy en security;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)          
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van privacy en security binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een DPIA (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring rondom het uitvoeren van een WPG-audit (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Zepcam, CityControl en/of Brickyard (20 punten);
7. Detavast constructie: de kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na de initiële duur van de opdracht kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Proactief;
  • Verbinder;
  • Communicatief vaardig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 24 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.