Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-11

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. We houden de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geven ruimte voor maatwerk. Dit doen we voor en samen met de inwoners en partners van de stad. We weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. We zoeken de communicatie met onze inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan.

Opdracht

  • Procesbegeleiding en projectbegeleiding Taskforce Mobiliteit de Mall of the Netherlands.
  • Ondersteunen van het proces rondom de bestuurlijke besluitvorming, raadsvergaderingen en raadsvragen.
  • Sturing geven en deelnemen aan het Operationeel Mobiliteits Centrum (OMC) – ook in weekenden.
  • Overlegpartner Regiodesk, Rijkswaterstaat, HTM, Vialis, Westfield, Mall of the Netherlands en andere gesprekspartners van de gemeente.
  • Implementeren en overdragen van de korte, middellange en lange termijn oplossingen gericht om de verkeers- en parkeerstromen rondom de Mall te verbeteren.
  • Betrekken van omwonenden en klankbordgroepen bij de structurele maatregelen.
  • Overgang van de Taskforce naar de reguliere organisatie begeleiden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in procesbegeleiding van grote en middelgrote projecten Verkeer en Mobiliteit;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke omgeving zoals gemeente, provincie en rijksoverheid;
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in procesbegeleiding van grote en middelgrote projecten Verkeer en Mobiliteit (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke omgeving zoals gemeente, provincie en rijksoverheid (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met stakeholder- en omgevingsmanagement (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van implementatie en toepassen van SmartMobility (25 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 3 jaar bij gemeentelijke organisaties (15 punten).

Competenties
Verantwoordelijkheid
Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen.

Visie
Het nemen van afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat op je op lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën in de toekomst.

Coachen                                                   
Je geeft sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de verdere ontwikkeling, passend bij de (werk)situatie.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Resultaatgerichtheid
Je bent in staat heldere doelstellingen en resultaten te formulieren en je bent er actief op gericht om deze te behalen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.