Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-30

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Over de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ)

Werken voor WIJZ is werken aan het vangnet voor mensen die in kwetsbare omstandigheden terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld inwoners die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen, inwoners met schulden of inkomensproblemen, ouderen met zorgproblematiek en kinderen in nood. Je onderhoudt nauw contact met externe partijen, zoals zorgaanbieders en scholen. Dit is de afdeling waar je écht verschil kunt maken voor mensen die het alleen even niet redden.

Opdracht
In de Lokale Kamer spelen casussen met meervoudige problematiek waarbij het belangrijk is om zo efficiënt en vlot mogelijk te handelen. Als projectassistent ben je de spin in het web. Je pakt diverse werkzaamheden op zodat je collega proces- en casusregisseurs inwoners zo goed mogelijk kunnen helpen.

Als projectassistent

 • Organiseer en notuleer je casusoverleggen met diverse ketenpartners
 • Ontvang je bezoekers
 • Verwerk je (casus)informatie in registratiesystemen
 • Vraag je informatie op bij ketenpartners

Een dag als projectassistent:

Vandaag begin je de werkdag op kantoor. Je ontvangt een groep genodigde zorgverleners voor een casusoverleg jeugd die je samen met een van de procesregisseurs hebt georganiseerd. Je notuleert het overleg en laat ze daarna uit. Na deze afspraak heb je even tijd om de algemene Lokale Kamer mailbox door te lezen en een aantal berichten te beantwoorden. Je komt een aantal detentiemeldingen tegen en vraagt alvast wat informatie op over casussen die volgende week in het casusoverleg verwarde personen met risicovol gedrag worden besproken. Na een lekkere lunch in het bedrijfsrestaurant is er teamoverleg. De belangrijkste ontwikkelingen binnen het team en de rest van de organisatie worden doorgesproken. De laatste uurtjes van de dag gebruik je om alvast een verslag uit te werken, dat doe je lekker thuis.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in een administratief ondersteunende functie;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als project assistent binnen een gemeente (35 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met administratieve werkzaamheden binnen het sociaal domein (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Key2Burgerzaken (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Suite4SocialeRegie (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Microsoft Office Software (10 punten).

Competenties

 • Flexibiliteit
  Je verandert je eigen gedrag indien zich problemen of kansen voordoen teneinde een gesteld doel te bereiken.
 • Zelfstandigheid
  Je handelt volgens eigen overtuiging, onafhankelijk van anderen. Daarnaast verricht je zonder hulp van anderen taken, probeert op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden.
 • Schriftelijke communicatie
  Je bent duidelijk jouw opvattingen onder woorden en weet aan te sluiten bij de lezer. Formuleert ingewikkelde zaken kernachtig en weet woorden trefzeker te kiezen.
 • Klantgerichtheid
  Je weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen.
  Daarnaast speelt je in op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.
 • Plannen en organiseren
  Je stemt activiteiten van jezelf (en anderen) op elkaar af en bepaalt hun volgorde zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 tot 16 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.