Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-19

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Als wegbeheerder willen wij dat zo min mogelijk mensen hinder ondervinden van onze provinciale wegen. Onder de Omgevingswet is de provincie verantwoordelijk voor het Actieplan Omgevingslawaai, de sanering van geluidbelaste woningen langs de provinciale wegen en de vaststelling en monitoring van Geluidproductieplafonds langs provinciale wegen.

Je gaat samen met de provinciale projectleiders je bezighouden met:

 • Het voorbereiden en opstellen van het nieuw Actieplan Omgevingslawaai dat in 2024 moet worden vastgesteld.
 • In dit actieplan krijgt de (pre)geluidsanering van woningen langs de provinciale wegen onder de Omgevingswet een rol en de sanering zal een uitvoeringsprogramma worden onder het nieuwe, nog vast te stellen, bereikbaarheidsprogramma van het domein Mobiliteit.
 • Voorbereiding vaststelling (uiterlijk 31 december 2026) en monitoring van de provinciale geluidproductieplafonds. Dit geldt van data op orde voor de geluidberekeningen, GIS-analyses, het uitvoeren van geluidberekeningen, databeheer-protocollen, beschrijven werkprocessen, werkwijze voor monitoring en aanleveren data aan Centrale voorziening geluidgegevens, verwerken besluiten en opzetten ‘geluidloket’ bij domein Mobiliteit.

Binnen de provincie zijn afzonderlijke projectleiders voor het actieplan, de saneringsopgave en de geluidproductieplafonds. Als projectleider ben je klankbord en ontzorg je de projectleiders. Je zorgt voor het opstellen van projectplannen, je verricht data-analyses en rapporteert die, je stelt een rekenmodel op of laat dat opstellen, je verzorgt presentaties, je bereid bestuurlijke stukken voor, je draagt samen met de projectleiders zorg voor de invulling van het provinciaal geluidbeleid, de communicatie en afstemming met de omgeving, akoestisch adviseurs.

In samenwerking met de provinciale projectleiders ben je verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Het vervaardigen van projectplannen voor het Actieplan, uitvoeringsprogramma sanering, de vaststelling van geluidproductieplafonds, de monitoring van Geluidproductieplafonds, de monitoring van het Actieplan en het uitvoeringsprogramma sanering.
 • Het opstellen en vaststellen van het nieuwe actieplan; waarbij ter voorbereiding het bestuur enkele keuze in aanpak worden voorgelegd. De keuzes zijn al wel inzichtelijk.
 • Het opstellen van het uitvoeringsprogramma (pre-)sanering voor woningen langs provinciale wegen.
 • Data op orde voor de geluidproductieplafonds, zowel voor vaststelling als daarna voor monitoring. Het gaat dan om data die relevant is voor de geluidberekeningen maar ook de genomen besluiten die aan de geluidproductieplafonds zijn gekoppeld.
 • Doorgronden van de wettelijke en praktische uitvoering van de Omgevingswet, Informatiemodel Geluid en Centrale voorziening geluidgegevens/digitale stelsel Omgevingswet op deze onderwerpen.
 • Werken met GIS-systemen, dashboards, geluidrelevante data.
 • Afstemming met subsidieverlener Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV).
 • Beheersing van de projecten: zowel financieel als planning.
 • Interne afstemming met de provinciale opdrachtgever en projectleiders.
 • Externe afstemming met andere provincies, ministerie IenW, gemeenten en andere overheid-organisaties.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Senior Geluidsdeskundige;
3. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van diverse complexe geluidsprojecten of geluidsvraagstukken binnen de overheid;
4. Aantoonbare kennis van de geluidhinderproblematiek langs Provinciale wegen en de rol van de omgevingswet daarin;
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van heldere beleidsstukken (maak dit duidelijk kenbaar doormiddel van een voorbeeld);

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Senior Geluidsdeskundige binnen de overheid (50 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een Provinciale overheid (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met GIS-systemen (20 punten).

Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Politieke bestuurlijke sensitiviteit
 • Communicatief vaardig
 • Daadkrachtig en verbindend
 • Stressbestendig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja/nee

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de eerste helft van januari. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 18 december 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 19 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 20 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 tot 12 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.