Job Location
Gelderland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-13

Organisatie
Nijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met ruim 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Samen met ongeveer 350 collega’s zetten we ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente prettig, sociaal, veilig en toekomstbestendig is.

Je wordt regelmatig uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. De combinatie van betrokken collega’s, inhoudelijke vakkennis en ontwikkelmogelijkheden zorgen voor een fijne werkplek. Persoonlijke groei en teamontwikkeling is belangrijk. Dat betekent dat we ondernemen, kritische vragen stellen en onszelf willen verbeteren. Korte lijnen, prettige communicatie en veel vrijheid, dat typeert ons.

Gemeente Nijkerk is een sociale werkgever die investeert in een goede balans tussen werk en privé en jouw ontwikkeling. Herken je je in de kernwaarden eigenaarschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en eigen kracht, dan ben je van harte welkom om te solliciteren. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Opdracht
In 2023/begin 2024 betrekt de ambtelijke organisatie met zijn 350 medewerkers en het bestuur van de gemeente Nijkerk een nieuw gemeentehuis. Je gaat deel uitmaken van het projectteam voor het nieuwe onderkomen. Op weg naar dit nieuwe gemeentehuis ga jij de gemeentelijke organisatie  begeleiden naar de implementatie van het werkplekconcept.

Flexibel werken is niet nieuw voor de medewerkers, de organisatie werkt al een aantal jaar met een flexibel werkplekconcept, binnen de huidige werkomgeving. Bij de overgang naar de nieuwe locatie is de ambitie het werkplekconcept verder door te ontwikkelen naar activiteit gericht werken (AGW).  

Dit is een manier van werken waarbij medewerkers gebruik maken van verschillende werkplekken afhankelijk van soort activiteiten/taken die uitgevoerd moeten worden. Dit betekent dat medewerkers gedurende de dag zich één of meerdere keren kunnen verplaatsen naar de passende werkplek. Dit kan zowel het kantoor zijn als thuis of een externe locatie. Deze manier van werken (AGW) vraagt om een andere manier van samenwerken, communiceren, organiseren en sturen.

In het nieuwe pand ligt de focus op de activiteiten die om samenwerking met collega’s, projectgroepen en burgers vragen. De overige werkzaamheden worden waar mogelijk elders uitgevoerd; bijvoorbeeld thuis of op een andere externe locatie. Hierover dienen gesprekken gevoerd worden en afspraken gemaakt te  worden met medewerkers en teams. Zodat medewerkers/teams efficiënt en effectief samen kunnen werken en ook optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimtes.

We gaan uit van een lerende strategie. De komende periode gaan we met elkaar de nieuwe manier van werken in het huidige gebouw waar mogelijk al implementeren om zo vast ervaring op te doen voor het nieuwe pand.

Onlangs is een implementatieplan vastgesteld door de directie met de route en ontwikkeling naar deze manier van werken. De projectbegeleider werkplekconcept heeft een belangrijke rol om het werkplekconcept samen met leidinggevenden, medewerkers en de kerngroep (projectgroep) verder vorm te geven, daarin te ondersteunen en waar nodig aan te jagen.

Opdracht
Doel van de opdracht is het succesvol implementeren van het werkplekconcept waarbij aandacht is voor draagvlakontwikkeling voor de nieuwe werkomgeving en de daarbij horende nieuwe manier van werken.

Tot de taken van deze tijdelijke opdracht behoren:

  • Op weg naar nieuwe gemeentehuis ga jij de gemeentelijke organisatie begeleiden naar de implementatie van het werkplekconcept.
  • Je gaat uitvoering geven aan het implementatieplan voor de nieuwe werkplek met aandacht voor de andere manier van denken en doen (gedragsaspecten, draagvlak) en communicatie;
  • Je ondersteunt directie en leidinggevenden met hun taak om te zorgen dat het team er klaar voor is om op de nieuwe manier te gaan werken.
  • Je werkt nauw samen met de collega’s van de kerngroep o.a. HRM, ICT, facilitair, communicatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).
2. Aantoonbare werkervaring op gebied van (implementatie) werkplekconcept/hybride werken;
3. Een maximum uurtarief van € 80,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring op gebied van (implementatie) werkplekconcept/hybride werken binnen gemeentelijk overheid of gemeentelijke samenwerking (50 punten);
5. Aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied projectmanagement werkplekontwikkeling / facility management (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met verandertrajecten (20 punten);
7. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (10 punten).

Competenties
– Je bent communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
– Je bent zowel politiek en bestuurlijk sensitief als organisatie- en omgevingssensitief;
– Je bent initiatiefrijk en resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 21 februari 2023 van 14:30 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 9 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 10 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 14 februari 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 18 uur uur, 6 maanden, Gelderland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.